Energiebesparing - Servicekosten

Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke gemaakte kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Ieder jaar bepalen we per 1 januari uw nieuwe voorschotbedrag. 

Het voorschot voor 2023 wordt mede bepaald aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten en/of verbruik. Hierdoor kan uw voorschot hoger of lager zijn.

WonenBreburg houdt bij het verhogen van uw voorschot ook rekening met de huidige gestegen energieprijzen. Hiermee willen we voorkomen dat u een ongewenste hoge afrekening service- en stookkosten krijgt.

Wanneer krijgt u uw nieuwe voorschotbedrag voor het nieuwe jaar?
En wanneer krijgt u de afrekening van het afgelopen jaar?

Bekijk het overzicht hieronder. Klik op de afbeelding om een uitvergrote versie te bekijken.Veel gevraagd over Servicekosten

Wat zijn servicekosten?

Algemeen

 • Dat zijn kosten voor gebruik en verbruik van diensten die wij leveren, die we elke maand bij u in rekening brengen. Denk dan aan kosten voor bijvoorbeeld energie en schoonmaak.
 • Verrekenbare servicekosten zijn servicekosten waarvoor u een voorschot betaalt. Een keer per jaar verrekenen wij deze kosten met uw verbruik. Dit noemen we verrekenbare servicekosten. 
  Voorbeelden van verrekenbare servicekosten zijn: water, schoonmaak algemene ruimtes, onderhoud van de tuinen.
 • Niet-verrekenbare servicekosten zijn servicekosten waarvoor u een vast bedrag betaalt en die niet met u worden afgerekend. Voorbeelden van niet-verrekenbare servicekosten zijn: rioolonderhoud, glasfonds voor glasbreuk en boiler/geiser huur.

Hoe kan ik mijn energieverbruik inzien?

Algemeen

Dat kan verschillen. 

 • U heeft een eigen contract met een energieleverancier: voor inzicht in uw verbruik kunt u contact opnemen met uw leverancier.
 • U betaalt uw verwarming- en/of elektriciteitskosten via de servicekosten aan WonenBreburg: u kunt op uw meter thuis zelf bijhouden hoeveel eenheden (m³ voor gas en kWh voor elektriciteit) u verbruikt. Als u het aantal eenheden vergelijkt met een vorige periode weet u of u meer of minder verbruikt. Let op: dit zegt enkel iets over uw verbruik, op uw afrekening komen nog meer kosten te staan dan uw verbruik.

  In woningen en woongebouwen waar het technisch mogelijk is, kunnen bewoners het verbruik in eenheden in een app inzien. Als uw woning of woongebouw hiervoor geschikt is, hoort u dit van ons. 

  Heeft u geen eigen meter, dan kunt u uw verbruik helaas niet zelf bijhouden.
   

  Kan ik mijn voorschot servicekosten (stookkosten en warm water) aanpassen?

  Algemeen

  U kunt een verzoek tot het verhogen of verlagen van uw voorschot naar ons mailen via contact@wonenbreburg.nl. Wij nemen daarna contact met u op. 

  WonenBreburg houdt bij het verhogen van uw voorschot ook rekening met de huidige gestegen energieprijzen. Hiermee willen we voorkomen dat u een ongewenste hoge afrekening service- en stookkosten krijgt.

  Om te voorkomen dat u flink moet bijbetalen volgend jaar, beperken we het verhogen of verlagen van het voorschot:

  • Huurders mogen het nieuwe voorschot per 1 januari 2023 met maximaal €50,- verhogen of verlagen. 

  Let op: Voor servicekosten die worden afgerekend op basis van individueel verbruik kunt u een verzoek doen om het voorschot daarvoor te verlagen. Algemene servicekosten (dus die u deelt met anderen in het woongebouw) kunnen niet aangepast worden

  Wanneer wordt mijn voorschot servicekosten aangepast?

  Algemeen

  Dit ligt aan het servicekostencomponent. De meeste voorschotten worden per 1 januari aangepast, andere per 1 juli.

  Servicekostencomponenten zijn bijvoorbeeld: rioolheffing, schoonmaak en  levering van warmte.

  Hoe wordt mijn voorschot servicekosten bepaald?

  Algemeen

  We bepalen uw nieuwe voorschotbedrag mede op basis van de werkelijke kosten van uw laatst ontvangen afrekening. Dat bedrag verhogen we met een vastgestelde indexatieprijs.

  Een indexatie is een aanpassing van een geldbedrag aan het prijspeil van de economie, of anders gezegd: inflatie. Bij het bepalen van de indexatieprijs houden we rekening met de hoogte van de te verwachten kosten.

  Bij energiekosten die op basis van verbruik afgerekend worden, houden we er ook rekening mee dat er bijvoorbeeld een koude winter aan kan komen.

  Heeft u nog niet eerder een afrekening van WonenBreburg gehad, dan wordt uw huidige voorschotbedrag verhoogd met een vastgestelde indexatieprijs.

  Moet ik ook servicekosten betalen als ik bijvoorbeeld de lift niet gebruik?

  Algemeen

  • Ja, als u gebruik kunt maken van de lift horen deze kosten bij het gebouw waarin u woont. Ook al besluit u zelf om er geen gebruik van te maken. 
  • De kosten worden gelijk verdeeld over alle bewoners die er gebruik van kunnen maken.
  • Als u wel in het gebouw woont, maar u kunt niet bij de lift omdat er bijvoorbeeld een aparte toegangsdeur voor is, dan hoeft u niet mee te betalen aan de kosten voor de lift.

  Kan WonenBreburg bij de afrekening van een bepaald kalenderjaar ook nog kosten van eerdere jaren in rekening brengen?

  Algemeen

  • Nee, een eventuele naheffing kan niet worden meegenomen in de servicekostenafrekening van een ander kalenderjaar. De jaarlijks aan huurder te verstrekken afrekening heeft slechts betrekking op de kosten die in het afgelopen kalenderjaar zijn gemaakt.
  • Voor een eventuele naheffing over een eerder jaar verstrekt WonenBreburg een aparte afrekening.
  • Bekijk het overzicht: Wanneer krijgt u uw nieuwe voorschotbedrag en wanneer de afrekening? 

  Volgens de afrekening servicekosten krijg ik geld terug van jullie. Wanneer maken jullie dat naar mij over?

  Algemeen

  U ontvangt binnen 4 weken het bedrag dat u teveel betaald heeft terug.

  Let op: hebben wij het juiste bankrekeningnummer van u? U kunt dit controleren in Mijn WonenBreburg.

  Let op: heeft u een betaalachterstand? Dan verrekenen wij deze achterstand met het bedrag dat u terugkrijgt.

  Zijn er kosten voor de buurtbeheerder en op welke manier worden deze berekend aan mij als huurder?

  Algemeen

  Er zijn voor u geen kosten voor de buurtbeheerder.

  Kan WonenBreburg zelf geen energie en gas inkopen?

  Algemeen

  Nee, het is voor WonenBreburg niet mogelijk om zelf rechtstreeks gas en elektra in te kopen.

  Kan ik bezwaar maken tegen de verhoging van de servicekosten?

  Algemeen

  Bezwaar maken tegen de hoogte van uw servicekosten doet u niet bij WonenBreburg, maar bij de Huurcommissie. Hiervoor kunt op de website van de Huurcommissie: www.huurcommissie.nl een speciaal verzoekschrift indienen.

  Welke energieleverancier heeft WonenBreburg?

  Algemeen

  WonenBreburg koopt gas en elektra in via Aenergie/ENGIE. Aenergie is een partij specifiek voor inkoop van energie voor woningcorporaties en Aenergie werkt samen met ENGIE Energie Nederland.

  Kan WonenBreburg overstappen naar een andere leverancier?
  Nee.

  Heeft WonenBreburg vaste of variabele tarieven afgesproken voor energie en warmtelevering?

  Algemeen

  WonenBreburg heeft een overeenkomst vergelijkbaar met een variabel energiecontract. De eenheidsprijzen voor deze contracten (energie en gas) worden 4 keer per jaar vastgelegd. Verschil met een andere energieleverancier is dat daar de tarieven 2 keer per jaar worden bepaald; in januari en in juli. 

  Kan ik mijn voorschot verlagen?

  Algemeen

  Heeft u van ons de brief over de servicekosten ontvangen? Dan kunt u een verzoek doen om uw voorschot te verlagen. Wij vragen u wel om daar goed over na te denken. Dit om te voorkomen dat u volgend jaar veel moet bijbetalen. Daarom beperken we ook het verhogen of verlagen van het voorschot:

  • Huurders mogen het nieuwe voorschot per 1 januari 2023 met maximaal €50,- verhogen of verlagen.

  U mag een verzoek doen om uw voorschot te verlagen, nadat u de brief heeft ontvangen. Dat kan door het sturen van een mail naar contact@wonenbreburg.nl

  Let op: Voor servicekosten die worden afgerekend op basis van individueel verbruik kunt u een verzoek doen om het voorschot daarvoor te verlagen. Algemene servicekosten (dus die u deelt met anderen in het woongebouw) kunnen niet aangepast worden.  

  Heeft de verhoging van de servicekosten invloed op mijn huursubsidie?

  Algemeen

  Nee, het heeft geen invloed. Dit betekent dus dat de verhoging niet (deels) gecompenseerd kan worden via de huurtoeslag.   

  Ik heb een woning met een laag energielabel. Wanneer wordt mijn woning verduurzaamd?

  Algemeen

  Woningen met een laag energielabel (E, F en G-label) worden versneld aangepakt zodat we in 2029 geen woningen meer hebben met een laag label. In Mijn WonenBreburg kunt u zien of en wanneer uw woning aan de beurt is voor onderhoud. Staat er geen onderhoud voor uw woning gepland? En is er dat in de afgelopen 5 jaar ook niet geweest? Weet dan dat uw woning wel aan de beurt komt voor onderhoud. Alle woningen komen aan de beurt, we weten dan alleen nu nog niet precies wanneer. Wilt u nu al besparen op uw energierekening? Vraag dan zonnepanelen of dubbel glas aan.

  U krijgt een bericht wanneer uw woning of woongebouw aan de beurt is voor groot onderhoud. Wanneer er groot onderhoud plaatsvindt aan uw woning wordt er tegelijkertijd gekeken hoe het gebouw duurzamer en energiezuiniger gemaakt kan worden. Zoals isoleren en het aardgasvrij maken.   

  Wist u dat u op zoek je energielabel kunt u opzoeken wat u energielabel is? En dat u via de website van de gemeente Tilburg en via de gemeente Breda het advies van een energiecoach kunt aanvragen?

  Krijgt WonenBreburg de vergoeding voor de gestegen energieprijzen die het kabinet beschikbaar stelt, of krijg ik deze vergoeding zelf?

  Algemeen

  Dat ligt aan het contract wat u heeft. Heeft u zelf een contract met een energieleverancier? Dan loopt de vergoeding via die leverancier. Loopt het contract via WonenBreburg? Dan verrekenen wij dat met u. We schreven hierover dit bericht.

  Kan ik zelf een andere energieleverancier zoeken, als ik in mijn huur een voorschot betaal voor stookkosten en energie?

  Algemeen

  Nee, dat is niet mogelijk. Bovendien zijn bij andere leveranciers de tarieven ook omhoog gegaan (als er geen vast contract is).

  Ik kan deze verhoging van de servicekosten niet betalen. Wat kan ik doen?

  Algemeen

  Woont u in Breda? Dan kunt u contact opnemen met Zorg voor Elkaar via 076 525 1515 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). Website: www.zorgvoorelkaarbreda.nl.

  Woont u in Tilburg? Kunt u contact opnemen met Schuldhulpverlening via 013 - 583 32 50 (op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur) of via mail naar schuldhulpverlening@tilburg.nl.

  Kijk ook eens op de website van de gemeente waar u woont en bekijk de verschillende regelingen die er zijn:

  Tilburg:  https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/

  Breda: https://www.breda.nl/uitkering-werk-en-bijstand

  Mag ik zelf mijn voorschot servicekosten bepalen?

  Algemeen

  Nee. WonenBreburg bepaalt op basis van de werkelijke kosten, mét een indexatieprijs, wat uw voorschot is. Voorschotten waarbij we uw persoonlijk verbruik afrekenen, zoals warmte, mag u wel aanpassen als u denkt dat u meer gaat verbruiken.

  De prijzen van energie gaan omlaag. Wordt mijn voorschotbedrag nu lager?

  Algemeen

  Nee, het voorschotbedrag dat u betaalt voor warmte en elektra daalt niet. De warmte en energie waar u voor betaalt, zijn vóór 2023 al ingekocht tegen een bepaalde prijs. Wat u nu betaalt, is het voorschotbedrag dat voor heel 2023 geldt.

  Wordt er bij de afrekening servicekosten voor 2022 rekening gehouden met het prijsplafond?

  Algemeen

  Nee. Het prijsplafond is voor het jaar 2023. De servicekostenafrekening die u in 2023 ontvangt gaat nog over het jaar 2022.

  Wat is de reden dat we het overzicht servicekosten nu weer later krijgen?

  Algemeen

  Bij WonenBreburg is er op dit moment een tekort aan personeel. Ook zijn veel medewerkers (langere tijd) ziek. Helaas is dat al een tijd zo. Het is moeilijk om externe medewerkers hiervoor aan te nemen. Zij hebben niet genoeg vakkennis om direct mee te kunnen werken in het team. Het tekort aan personeel geldt ook bij de bedrijven die meterstanden verwerken. Hierdoor krijgen wij de gegevens niet op tijd.

  Dit is niet de eerste keer dat het overzicht servicekosten te laat is. Waarom gaat het steeds fout?

  Algemeen

  We zijn ons helaas bewust dat het overzicht steeds te laat is. Daarom hebben we dit jaar intensief naar het proces gekeken. We gaan verbeteringen doorvoeren, zodat dit beter gaat lopen. Helaas hebben we last gehad van te kort aan personeel, waardoor dat dit jaar nog niet is gelukt.

  Ik heb mijn afrekening servicekosten nog niet gehad. Wanneer krijg ik die?

  Algemeen

  Het maken van de afrekening hangt af van verschillende onderdelen. In de meeste gevallen hebben we de informatie al ontvangen van bedrijven die meterstanden verwerken zoals Techem, Eteck, ASG en Brunata. Voor u wachten wij nu nog op de informatie van deze bedrijven. Die hebben wij nodig om de stookkosten op de juiste manier te verwerken in de afrekening.

  Waarom hebben de bewoners van de koopwoningen de afrekening wel ontvangen?

  Algemeen

  De koopwoningen regelen zelf een gedeelte van het eigen gebruik zoals elektra of gas en hebben een eigen afrekening. Zij hebben niet, zoals u, een gedeelde installatie. Voor de servicekosten afrekening betalen ze dus in veel gevallen alleen voor de zaken voor algemeen gebruik. Hierdoor kan WonenBreburg of de VvE eerder een afrekening te maken.

  Hoe zit het met de vergoeding vanuit de overheid voor 2023 voor mensen met blokaansluiting (TTB)? Hoe gaat WonenBreburg hiermee om?

  Algemeen

  De regeling van de overheid is bedoeld om de koopkracht te verbeteren. Daarom heeft WonenBreburg ervoor gekozen de vergoeding direct te verrekenen in het maandelijkse bedrag (voorschot) dat u betaalt. Als huurder had u hier dus direct voordeel van. Wij ontvangen van u een lager maandelijks bedrag en schieten de vergoeding alvast voor nog voordat wij deze van de overheid krijgen. U ziet dit terug in het overzicht van de stookkosten over het jaar 2023. Deze vergoeding heeft namelijk betrekking op 2023.

  Afrekening servicekosten: ik heb uitgaven uitgesteld omdat ik niet weet of ik nog moet betalen. Moet ik nu geld opzij zetten?

  Algemeen

  In eerdere afrekeningen waren er grote verschillen tussen huurders. Sommige huurders komen dicht in de buurt van de maandelijks betaalde bedragen. Andere huurders moeten (veel) bijbetalen, maar er zijn ook huurders die juist (veel) terugkrijgen. Dit hangt af van uw verbruik en de stijging van de tarieven. Helaas kunnen we hier op dit moment nog geen uitspraken over doen wat voor uw situatie geldt. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met Wonenbreburg als u in de problemen komt.

  Afrekening servicekosten: Als ik straks nog (veel) moet terugbetalen, kom ik in de problemen. Wat doet WonenBreburg dan?

  Algemeen

  Indien u betalingsproblemen heeft kunt u altijd contact opnemne met WonenBreburg. We kijken dan samen met u of er een oplossing is. En of we u anders kunnen doorverwijzen. Daarvoor kunt u contact opnemen met telefoonnummer 088-496 00 00.

  Hoe zorgen jullie ervoor dat het overzicht servicekosten volgend jaar wel op tijd is?

  Algemeen

  We zijn ons ervan bewust dat we helaas niet op tijd zijn. Daarvoor hebben we al maatregelen genomen, zoals extra personeel aannemen. Het is niet op tijd gelukt deze mensen goed in te werken voor dit jaar.