Formulier huur opzeggen in verband met overlijdenIndien banknummer overledene geblokkeerd is

Ik verklaar hierbij het huurcontract op te zeggen, dat tussen overledene en WonenBreburg bestaat en betrekking heeft op bovenstaand adres en de eventuele aanhorigheden.


Opzegtermijn is minimaal 1 maand en maximaal 2 maanden

U dient zelf eventuele woonverzekeringen (via verzekeringsmaatschappij) en huurtoeslagen (via belastingdienst) op te zeggen/te wijzigen.

Heeft u nog geen kopie van de overlijdensakte? Dan vragen wij u deze mee te nemen naar de inspectie van de woning.