Klacht indienen

Uw gegevensHierbij dient u een klacht in over de dienstverlening van WonenBreburg.

Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen, verzoeken wij u om onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. U kunt eventueel kopieën of bewijsstukken toevoegen.

Binnen tien werkdagen nadat wij uw formulier hebben ontvangen, ontvangt u van ons een eerste reactie. Zo weet u wie uw klacht in behandeling heeft genomen en binnen welke termijn u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.