Bijzondere financiële regelingen Tilburg

Huurt u een woning van WonenBreburg in Tilburg? En is door veranderingen uw inkomen te laag om rond te kunnen komen? In Tilburg zijn er een paar bijzondere regelingen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een bijzondere regeling.

Veel gevraagd over Bijzondere financiële regelingen Tilburg

Hoe dien ik een aanvraag bij het Tilburgse Ondersteuningsfonds in?

Algemeen

De aanvraag hiervoor kunt niet zelf doen. De aanvragen kunnen worden ingediend door een medewerker van het IMW (Instituut Maatschappelijk Werk), Thuiszorg, de gemeente of WonenBreburg. Voor vragen kunt u contact opnemen met Contour de Twern.

Hoe vraagt u Woonlastencompensatie aan?

Algemeen

De aanvraag hiervoor kunt niet zelf doen. De aanvragen kunnen worden ingediend door een medewerker van het IMW, de Toegang, de thuiszorg, de gemeente of WonenBreburg. Uw woonconsulent kan u hier meer over vertellen.

Van welke Tilburgse regelingen kan ik gebruik maken wanneer mijn inkomen tijdelijk te laag is?

Algemeen

In Tilburg bestaan de volgende 3 regelingen:

  • Het Ondersteuningsfonds;
  • De Woonlastencompensatie; 
  • De Woonkostentoeslag.

Voor deze drie regelingen gelden elke andere voorwaarden en regels.

Voor wie is de Woonkostentoeslag?

Algemeen

De Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand van de Gemeente Tilburg, die u helpt om de huur te betalen. Het is een tijdelijke regeling. Is uw inkomen pas geleden plotseling gedaald doordat u bijvoorbeeld ziek of werkloos bent geworden of gescheiden bent? Dan kunt u Woonkostentoeslag aanvragen. Uw inkomen en de hoogte van uw huur bepalen of u recht heeft op woonkostentoeslag. Krijgt u Woonkostentoeslag? Dan krijgt u ook urgentie om naar een goedkopere woning te verhuizen.

Voor wie is de Woonlastencompensatie?

Algemeen

Als uw woonlasten (huur, gas/water en licht, belastingen) zo hoog zijn dat u in financiële problemen komt, kan een medewerker van IMW (Instituut Maatschappelijk Werk), Thuiszorg, gemeente Tilburg of WonenBreburg voor u een aanvraag indienen. Dit is een tijdelijke tegemoetkoming, voor zes maanden. U krijgt deze woonlastencompensatie voor een gedeelte van uw woonlasten: Huur, gas, water, licht en gemeentelijke belastingen. Het gaat dus niet over andere uitgaven zoals bijvoorbeeld zorgkosten. Soms is verhuizen naar een goedkopere woning de enige oplossing. Geldt dit voor u? Dan krijgt u urgentie, waardoor u snel kunt verhuizen.