Eenmalige huurverlaging in 2021 voor lagere inkomens

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen.
Let op! Voldoet u vóór 2020 al aan de voorwaarden? Dan ontvangt u de huurverlaging automatisch. Hier hoeft u zelf niets voor te doen. Voor 1 april ontvangt u bericht van ons.

In de tabel eenmalige huurverlaging 2021 ziet u uitgelegd hoe de huurverlaging werkt.

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging in 2021 voor lagere inkomens

Kan ik ook zelf een huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Ja. De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen heeft dan de inkomensgrens? Dan heeftu ook recht op huurverlaging. Dit moet u wel zelf bij ons aanvragen, via Mijn WonenBreburg. Daar kunt u ook de benodigde documenten toevoegen.

Hoe werkt de eenmalige huurverlaging van 2021?

Algemeen

Had u vóór 2020 al een te hoge huur voor uw inkomen, zoals hieronder in het schema staat genoemd? Dan verloopt het proces automatisch via de belastingdienst. Zij voeren een controle uit of er huurders zijn die te duur wonen. Hiervoor kijken ze naar het vastgestelde inkomen over 2019 en het aantal ingeschreven personen. Op basis van deze controle, krijgen wij per woning een kenmerk terug. Op basis van dit kenmerk weten wij of we uw huur moeten verlagen en ontvangt u vóór 1 april een brief met het huurverlagingsvoorstel. Deze gaat uiterlijk op 1 mei in.

Type huishouden: 1-persoons

Bruto-inkomen lager dan of gelijk aan € 23.725? Kale huur hoger dan € 633,25? Dan verlaging kale huur naar € 633,25.

Type huishouden: 1-persoons, AOW-gerechtigd

Bruto-inkomen lager dan of gelijk aan € 23.650? Kale huur hoger dan € 633,25? Dan verlaging kale huur naar € 633,25.

Type huishouden: 2-persoons

Bruto-inkomen lager dan of gelijk aan € 32.200? Kale huur hoger dan € 633,25? Dan verlaging kale huur naar € 633,25.

Type huishouden: 2-persoons, tenminste één AOW-gerechtigd

Bruto-inkomen lager dan of gelijk aan € 32.075? Kale huur hoger dan € 633,25? Dan verlaging kale huur naar € 633,25.

Type huishouden: 3 of meerpersoons

Bruto-inkomen lager dan of gelijk aan € 32.200? Kale huur hoger dan € 678,66? Dan verlaging kale huur naar € 678,66.

Type huishouden: 3 of meerpersoons, tenminste één AOW-gerechtigd

Bruto-inkomen lager dan of gelijk aan € 32.075? Kale huur hoger dan € 678,66? Dan verlaging kale huur naar € 678,66.

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging van 2021?

Algemeen

Dat is afhankelijk van de hoogte van uw huidige huur en uw inkomen. In onderstaande overzicht zijn de inkomens en kale huren opgenomen per type huishouden. Is uw inkomen lager én uw huur hoger dan de genoemde bedragen? Dan komt u in aanmerking voor een huurverlaging. Belangrijk is dat servicekosten niet meegerekend worden in de huurprijs. U kunt in Mijn WonenBreburg de kale huurprijs vinden.

In deze tabel eenmalige huurverlaging 2021 staat het uitgelegd. Opent de tabel niet als u erop klikt? Hieronder staat dezelfde informatie onder elkaar:

Type huishouden: 1-persoons

Bruto-inkomen lager dan of gelijk aan € 23.725? Kale huur hoger dan € 633,25? Dan verlaging kale huur naar € 633,25.

Type huishouden: 1-persoons, AOW-gerechtigd

Bruto-inkomen lager dan of gelijk aan € 23.650? Kale huur hoger dan € 633,25? Dan verlaging kale huur naar € 633,25.

Type huishouden: 2-persoons

Bruto-inkomen lager dan of gelijk aan € 32.200? Kale huur hoger dan € 633,25? Dan verlaging kale huur naar € 633,25.

Type huishouden: 2-persoons, tenminste één AOW-gerechtigd

Bruto-inkomen lager dan of gelijk aan € 32.075? Kale huur hoger dan € 633,25? Dan verlaging kale huur naar € 633,25.

Type huishouden: 3 of meerpersoons

Bruto-inkomen lager dan of gelijk aan € 32.200? Kale huur hoger dan € 678,66? Dan verlaging kale huur naar € 678,66.

Type huishouden: 3 of meerpersoons, tenminste één AOW-gerechtigd

Bruto-inkomen lager dan of gelijk aan € 32.075? Kale huur hoger dan € 678,66? Dan verlaging kale huur naar € 678,66.

Geldt de eenmalige verlaging in 2021 voor alle woningen?

Algemeen

Nee. Is uw kale huur lager dan € 633,25? Dan is uw huur al passend voor uw inkomen en komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor een huurverlaging. De huurverlaging geldt uitsluitend voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25.

Waarom is er in 2021 een eenmalige huurverlaging?

Algemeen

Bij de toewijzing van een sociale huurwoning houden wij al rekening met een huurprijs die past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat door bijvoorbeeld een inkomensdaling of wijziging in huishoudsamenstelling, u een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Om te voorkomen dat huurders hierdoor in de problemen raken, heeft de regering op Prinsjesdag de maatregel aangekondigd om deze huurders tegemoet te komen en hun huren eenmalig te verlagen.