Huurbevriezing of huurverlaging?

Huurverlaging
Heeft u huurtoeslag nodig, maar kunt u dit niet aanvragen omdat uw huur te hoog is?

U huurt een sociale huurwoning.

Met uw gezamenlijk huishoudinkomen heeft u recht op huurtoeslag van de Belastingdienst.

De rekenhuur ligt hoger dan de grens van € 737,14 en is daardoor te hoog om huurtoeslag aan te kunnen vragen.

Wij verlagen uw huur, zodat u huurtoeslag kunt aanvragen. Let op: binnen 3 maanden nadat wij uw huur hebben verlaagd, stuurt u ons een bewijs dat u huurtoeslag bent gaan ontvangen.

Geldt deze situatie voor u? Stuur dan een mail naar contact@wonenbreburg.nl. Leg daarin uw situatie uit, en wij nemen contact met u op.  

Wat is rekenhuur?
Dit is uw kale/netto huur met daarbij opgeteld (indien van toepassing):

  • algemene schoonmaakkosten (tot een maximum van € 12,-);
  • algemene elektrakosten (tot een maximum van € 12,-).

 

Huurbevriezing
Heeft u een laag inkomen in verhouding tot uw huur?

U komt in aanmerking voor huurbevriezing als uw kale/netto huur hoger ligt dan de grens die passend is voor uw gezamenlijk huishoudinkomen. Is uw kale/netto huur hoger dan uw ‘passende’ huurprijs? Dan ‘bevriezen’ we uw kale/netto huur. Dit betekent dat u dit jaar geen huurverhoging krijgt.

U komt in aanmerking voor huurbevriezing als (grenzen geldend voor 2020):

U woont alleen en:

  1. uw jaarinkomen is lager/gelijk aan € 15.500,- en uw kale huur is hoger dan € 619,01
  1. uw jaarinkomen is tussen de € 15.500 tot en met € 27.000,- en uw kale huur is hoger dan € 737,14

Uw woont met 2 personen en:

  1. uw gezamenlijk jaarinkomen is lager/gelijk aan € 26.500,- en uw kale/netto huur is hoger dan € 619,01
  1. uw gezamenlijk jaarinkomen is tussen de € 26.500,- tot en met € 37.000,- en uw kale/netto huur is hoger dan € 737,14

U woont met 3 personen of meer en:

  1. uw gezamenlijk inkomen is lager/gelijk aan € 33.500,- en uw kale/netto huur is hoger dan € 663,40
  1. uw gezamenlijk inkomen is tussen de € 33.500,- tot en met € 43.500,- en uw kale/netto huur is hoger dan € 737,14

Staat uw situatie hiertussen? Stuur dan een mail naar contact@wonenbreburg.nl en leg daarin uw situatie uit. Wij nemen dan contact met u op.

Wat is kale/netto huur?
Deze vindt u op uw huurverhogingsvoorstel. Het is de huur voor de woning, zonder alle servicekosten.

Stel, uw aanvraag voor huurverlaging of huurbevriezing is afgewezen. Waarom verlagen we uw kale/netto huurprijs niet tot de voor u geldende grens?

Omdat de huurprijs wel passend is voor de woning die u huurt. Kunt u de huurprijs niet (meer) betalen? Dan kunt u ervoor kiezen om te verhuizen naar een andere woning met een lagere huurprijs. Reageer hiervoor op andere woningen via Woning in Zicht of Klik voor Wonen.