Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs. Let op: in 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen. Meer informatie daarover vindt u op www.wonenbreburg.nl/huurverlaging2021.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Hoe bepaalt de Belastingdienst de inkomenscategorie op de inkomensverklaring?

·         Het peiljaar voor de bepaling van uw huishoudinkomen is 2018. Voor de huishoudsamenstelling geldt als peildatum 1 juli 2020. Alle inkomens tellen mee, dus ook die van kinderen, inwoners en kamerhuurders. Het inkomen van inwoners die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee als dat boven het minimumloon ligt. De Belastingdienst houdt hier al rekening mee. Op de inkomensverklaring wordt voor hen dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen, dat boven het minimumloon ligt.

 

Ik wil bezwaar maken tegen de hoogte van mijn servicekosten, hoe doe ik dat?

Bezwaar maken tegen de hoogte van uw servicekosten doet u niet bij WonenBreburg, maar bij de Huurcommissie. Hiervoor kunt op de website van de Huurcommissie een speciaal verzoekschrift indienen.

Ik kan de huur niet of moeilijk betalen na de huurverhoging. Wat kan ik doen?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling huurincasso van WonenBreburg. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter wij kunnen helpen.

Welke huuraanpassing krijg ik?

De huurprijzen van de woningen worden aangepast per 1 mei 2021 of per 1 juli 2021.
Er zijn drie mogelijkheden:
1. u heeft een huurverlaging vanwege de nieuwe wet van de RIjksoverheid. U ontvangt voor 1 april 2021 een brief waarin staat hoe uw huur per 1 mei wordt aangepast
2. u ontvangt een huurbevriezing per 1 juli 2021
3. u ontvangt een huurverhoging per 1 juli 2021 van 1,4%, u huurt een woning in de vrije sector

Welke servicekosten passen wij aan per 1 juli 2021?

De tarieven van de servicekosten worden per 1 juli 2021 niet aangepast.

Ik heb een verzoek tot eenmalige huurverlaging ingediend en ben het niet eens met de uitspraak van WonenBreburg. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met de uitspraak van WonenBreburg, dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Daarvoor heeft u 6 weken de tijd na binnenkomst van de beoordeling van WonenBreurg. U stuurt dan aan hen alle bewijsstukken mee die u ook naar uw corporatie gegeven heeft. Krijgt u geen gelijk van de Huurcommissie? Dan moet u hen een bedrag van euro 25,- betalen.

Geeft WonenBreburg de nieuwe huurprijzen per 1 juli 2021 door aan de Belastingdienst?

Ja, WonenBreburg geeft de nieuwe huurprijzen door aan de Belastingdienst. Voor de zekerheid vragen we u ook de nieuwe huurprijs door te geven via Toeslagen.nl. De Belastingdienst past uw huurtoeslag niet meteen aan. Aan het einde van het jaar verrekent de Belastingdienst dit met u.

Ik woon in een woning in de vrije sector. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Nee, voor vrije sectorwoningen gelden andere regels. Kijk hiervoor op www.rijksoverheid.nl.

Ik woon in een woning in de vrije sector en kan deze door de huurverhoging of corona lastig meer betalen. Wat kan ik doen?

U kunt altijd contact opnemen met de afdeling huurincasso van WonenBreburg,. Hoe eerder u meldt, des te beter kunnen we u helpen. Is uw inkomen structureel gedaald? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk via Woning In Zicht (Tilburg) of Klik voor Wonen (Breda) te gaan reageren op woonruimte die meer passend is bij uw inkomen.

Ik heb een laag inkomen en een relatief hogere huur. Kan ik de eenmalige huurverlaging aanvragen?

Kijk eerst in de tabel eenmalige huurverlaging 2021 of u in aanmerking komt. Als dit het geval is dan kunt u het verzoek tot eenmalige huurverlaging aanvragen (tot uiterlijk 31 december 2021). Stuur wel alle bewijzen mee. Wilt u een formulier per post? Neem dan contact met ons op via 088-496 00 00.