Klachtenformulier invullen

Heeft u een klacht? Laat het ons weten.

Hieronder leest u meer over welke soorten klachten er zijn en hoe u deze kunt melden.

Veel gevraagd over Klachtenformulier invullen

Hoe meld ik (sociale) klachten?

Algemeen

  • Via e-mail naar contact@wonenbreburg.nl;
  • Via een brief Postbus 409, 5000 AK, Tilburg;
  • Telefonisch via 088-496 00 00;
  • Persoonlijk aan de balie op één van de kantoren van WonenBreburg ;
  • Via het spreekuur van de consulent, complexbeheerder of de buurtbeheerder.

Ik ben niet tevreden over de manier waarop mijn klacht is afgehandeld. Wat kan ik doen?

Algemeen

Bent u niet tevreden over de wijze waarop WonenBreburg uw klacht heeft afgehandeld?
Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie via: www.geschillen-commissie.nl. Let op dat u de klacht binnen de 5 weken indient. Wacht u al 4 weken op een inhoudelijke reactie van WonenBreburg? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie.

Bent u niet tevreden over de wijze waarop Woning in Zicht, Klik voor Wonen of Klik voor Kamers uw klacht heeft afgehandeld?
Voor Woning in Zicht kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie. Let op dat u de klacht binnen de 5 weken indient. Wacht u al 4 weken op een inhoudelijke reactie van Woning in Zicht? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie.

Voor Klik voor Wonen en Klik voor Kamers kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Stedelijke Geschillencommissie Breda. Let op dat u de klacht indient binnen drie maanden na dagtekening van het schriftelijk besluit op uw klacht van de verhuurder, Klik voor Wonen of Klik voor Kamers. Wacht u al 4 weken op een inhoudelijke reactie van Klik voor Wonen of Klik voor Kamers? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de Stedelijke Geschillencommissie Breda.

Bent u niet tevreden over woningtoewijzing, afwijzing extra inschrijfduur of urgentie?
Dan kunt u een klacht indienen bij Woning in Zicht, Klik voor Wonen of Klik voor Kamers afhankelijk van waar u ingeschreven staat. Bent u niet tevreden over de afwijzing van urgentie, dan moet uw klacht binnen 5 weken na het besluit van de Urgentiecommisie zijn ingestuurd. Voor het insturen van een klacht over afwijzing extra inschrijfduur geldt dat de klacht binnen 5 weken na het besluit moet zijn ingestuurd. 

Bij Klik voor Wonen en Klik voor Kamers is geen sprake van urgentie of extra inschrijfduur. 

Alle afspraken in verband met klachten/geschillen kunt u nalezen in het reglement van de Geschillencommissie. 
- Woont u in Tilburg? Ga naar www.geschillen-commissie.nl/reglement-regionale-geschillencommissie-midden-brabant/.
- Woont u in Breda? Ga naar www.sgb.klachtregeling.nl.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Algemeen

  • Hebben wij een klacht van u ontvangen? Dan sturen wij u binnen drie dagen een ontvangstbevestiging.
  • Binnen 14 dagen na de ontvangstbevestiging krijgt u een reactie op uw klacht. Hoort uw klacht thuis bij een andere instantie zoals een rechter of een huurcommissie? Dan laten wij u dit ook binnen 14 dagen weten.