Klachtenformulier invullen

Heeft u een klacht? Laat het ons weten.

Hieronder leest u meer over welke soorten klachten er zijn en hoe u deze kunt melden.

Veel gevraagd over Klachtenformulier invullen

Hoe kan ik een klacht over warmte of de warmtewet melden?

Algemeen

Hoe meld ik (sociale) klachten?

Algemeen

 • Via e-mail naar contact@wonenbreburg.nl;
 • Via een brief Postbus 409, 5000 AK, Tilburg;
 • Telefonisch via 088-496 00 00;
 • Persoonlijk aan de balie op één van de kantoren van WonenBreburg ;
 • Via het spreekuur van de consulent, complexbeheerder of de buurtbeheerder.

Ik ben niet tevreden over de manier waarop mijn klacht is afgehandeld. Wat kan ik doen?

Algemeen

Bent u niet tevreden over de wijze waarop WonenBreburg uw klacht heeft afgehandeld?
Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie via: www.geschillen-commissie.nl. Let op dat u de klacht binnen de 5 weken indient. Wacht u al 4 weken op een inhoudelijke reactie van WonenBreburg? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie.

Bent u niet tevreden over de wijze waarop Woning in Zicht, Klik voor Wonen of Klik voor Kamers uw klacht heeft afgehandeld?
Voor Woning in Zicht kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie. Let op dat u de klacht binnen de 5 weken indient. Wacht u al 4 weken op een inhoudelijke reactie van Woning in Zicht? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie.

Voor Klik voor Wonen en Klik voor Kamers kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Stedelijke Geschillencommissie Breda. Let op dat u de klacht indient binnen drie maanden na dagtekening van het schriftelijk besluit op uw klacht van de verhuurder, Klik voor Wonen of Klik voor Kamers. Wacht u al 4 weken op een inhoudelijke reactie van Klik voor Wonen of Klik voor Kamers? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de Stedelijke Geschillencommissie Breda.

Bent u niet tevreden over woningtoewijzing, afwijzing extra inschrijfduur of urgentie?
Dan kunt u een klacht indienen bij Woning in Zicht, Klik voor Wonen of Klik voor Kamers afhankelijk van waar u ingeschreven staat. Bent u niet tevreden over de afwijzing van urgentie, dan moet uw klacht binnen 5 weken na het besluit van de Urgentiecommisie zijn ingestuurd. Voor het insturen van een klacht over afwijzing extra inschrijfduur geldt dat de klacht binnen 5 weken na het besluit moet zijn ingestuurd. 

Bij Klik voor Wonen en Klik voor Kamers is geen sprake van urgentie of extra inschrijfduur. 

Alle afspraken in verband met klachten/geschillen kunt u nalezen in het reglement van de Geschillencommissie. 
- Woont u in Tilburg? Ga naar www.geschillen-commissie.nl/reglement-regionale-geschillencommissie-midden-brabant/.
- Woont u in Breda? Ga naar www.sgb.klachtregeling.nl.

Ik heb een klacht over mijn WKO-installatie. Waar kan ik mijn klacht melden?

Algemeen

U mag uw klacht melden bij de Firma Eteck via (0182) 621 630

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Algemeen

 • Hebben wij een klacht van u ontvangen? Dan sturen wij u binnen drie dagen een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 14 dagen na de ontvangstbevestiging krijgt u een reactie op uw klacht. Hoort uw klacht thuis bij een andere instantie zoals een rechter of een huurcommissie? Dan laten wij u dit ook binnen 14 dagen weten.

Wat voor soort klacht kan ik bij WonenBreburg indienen?

Algemeen

 • Een technische klacht: Dit is een reparatie. Deze kunt u hier aanvragen of via onze klantenlijn:  088-496 00 00 tijdens werkdagen tussen 08.30u-17.00u.
 • Een klacht over mensen in uw buurt: Probeer eerst zelf met uw buurtbewoners te praten. Lukt dat niet? Dan kan WonenBreburg voor u bemiddelen. Geef uw klacht door aan uw buurtbeheerder of kijk hier voor meer informatie.
 • Een klacht over Klik voor Wonen en Klik voor Kamers: Deze moet u indienen bij de Toetsingscommissie van Klik voor Wonen of Klik voor Kamers.
 • Een klacht over een medewerker: Hiervoor kunt u het klachtenformulier gebruiken op

  https://www.wonenbreburg.nl/mijn-wonenbreburg/service/klacht-indienen/

  .