Wooncoöperatie

Als huurder van WonenBreburg mag u een wooncoöperatie oprichten. Wat dat is en hoe u dat doen, leest u hieronder.

Veel gevraagd over Wooncoöperatie

Is een woningcorporatie verplicht om mee te werken aan het oprichten van een wooncoöperatie?

Algemeen

  • Nee, een corporatie kan redenen hebben om niet mee te werken aan het oprichten van een wooncoöperatie. Bijvoorbeeld vanwege afspraken die met de gemeente zijn gemaakt of vanwege bedrijfseconomische bezwaren die er zijn.
  • Een corporatie is wel verplicht om in gesprek te gaan met initiatiefnemers van een wooncoöperatie en hen gezamenlijk een bedrag van € 5000 ter beschikking te stellen. Dit bedrag van € 5000 is bedoeld voor het inhuren van een deskundige of expert.

Wat is een wooncoöperatie?

Algemeen

  • De Woningwet 2015 introduceert de wooncoöperatie als alternatief voor het traditionele huren of kopen.
  • Een wooncoöperatie is een vereniging die haar leden in staat stelt om de door hen bewoonde woningen zelfstandig te beheren en te onderhouden.
  • Voorwaarde is dat er ten minste vijf dicht bij elkaar wonende huurders van corporatiewoningen zijn die dit willen. Ze kunnen hun voornemen om een wooncoperatie op te richten melden bij de woningcorporatie.
  • Een corporatie kan redenen hebben om niet mee te werken aan het oprichten van een wooncoöperatie. Bijvoorbeeld vanwege afspraken die met de gemeente zijn gemaakt.
  • Er kunnen voor de woningcorporatie ook bedrijfseconomische bezwaren zijn.

Wat zijn de voorwaarden om een wooncoöperatie te kunnen oprichten?

Algemeen

Er moeten minimaal 5 huurders zijn van bij elkaar in de buurt gelegen woningen om een wooncöperatie te kunnen oprichten. De meerderheid van de huishoudens moet (bij oprichting) een huishoudinkomen hebben dat lager is dan de inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen (€ 34.911 prijspeil 2015).