Servicekosten

Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar voor 15 augustus een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Veel gevraagd over Servicekosten

Kan ik mijn voorschot servicekosten (stookkosten en warm water) aanpassen?

Algemeen

U kunt een verzoek tot het verhogen of verlagen van uw voorschot naar ons mailen via contact@wonenbreburg.nl. Wij nemen daarna contact met u op.

Wat zijn servicekosten?

Algemeen

 • Dat zijn kosten voor gebruik en verbruik van diensten die wij leveren, die we elke maand bij u in rekening brengen. Denk dan aan kosten voor bijvoorbeeld energie en schoonmaak.
 • Verrekenbare servicekosten zijn servicekosten waarvoor u een voorschot betaalt. Een keer per jaar verrekenen wij deze kosten met uw verbruik. Dit noemen we verrekenbare servicekosten. 
  Voorbeelden van verrekenbare servicekosten zijn: water, schoonmaak algemene ruimtes, onderhoud van de tuinen.
 • Niet-verrekenbare servicekosten zijn servicekosten waarvoor u een vast bedrag betaalt en die niet met u worden afgerekend. Voorbeelden van niet-verrekenbare servicekosten zijn: rioolonderhoud, glasfonds voor glasbreuk en boiler/geiser huur.

Hoe werkt de afrekening van de servicekosten van WonenBreburg?

Algemeen

 • De afrekeningen gaan over een kalenderjaar.
 • WonenBreburg moet wettelijk binnen een half jaar na het aflopen van deze periode de afrekeningen bij de huishoudens in de brievenbus hebben liggen (uiterlijk 30 juni).
 • Krijgt u geld van ons terug? Dan wordt dit binnen 4 weken na het verzenden van de brief aan u over gemaakt. Dit doen we om onze bewoners de kans te geven om het juiste rekeningnummer door te geven. Terug te betalen bedragen worden verrekend met openstaande bedragen.
 • Wij kijken welke kosten we daadwerkelijk hebben gemaakt. We berekenen wat uw deel is in deze kosten. En dan kijken we wat u betaald heeft in de maandelijkse voorschotten.  
 • Als blijkt dat de werkelijke kosten hoger zijn dan het voorschot dat door u betaald is, moet u bijbetalen.
 • Als blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn dat het voorschot dat door u betaald is, dan krijgt u geld terug. 
 • Wij passen de maandelijkse voorschotten elk jaar op 1 januari aan.
 • We houden geen rekening met de grootte van het huishouden. We berekenen de servicekosten per blok of wooneenheid. 

Hoe komt het dat per 1-1-2022 uw servicekosten flink omhoog gaan?

Algemeen

De servicekosten gaan flink omhoog per 1-1-2022, omdat de gas en energieprijzen zijn gestegen.

U betaalt nu een voorschot en met de stijgende tarieven zijn we bang dat dit voorschot niet voldoende zal zijn. Om te voorkomen dat u volgend jaar veel moet bijbetalen hebben we de tarieven verhoogd.

Ik heb maar voor een deel van het jaar mijn woning gehuurd. Op de afrekening servicekosten staat de periode van 1 januari tot en met 31 december. Hoe kan dit?

Algemeen

 • Op de afrekening staat voor welke periode wij de servicekosten berekenen.
 • Bent u verhuisd? Dan staat op de afrekening voor welke periode wij de servicekosten afrekenen.
 • Bijvoorbeeld: u bent op 1 maart verhuisd, dan zijn de servicekosten berekend van 1 januari t/m 28 februari. Of: u heeft vanaf 15 september de woning gehuurd, dan zijn de servicekosten berekend van 15 september t/m 31 december.

Moet ik ook servicekosten betalen als ik bijvoorbeeld de lift niet gebruik?

Algemeen

 • Ja, de kosten voor de lift, schoonmaak,verlichting horen bij de flat.
 • Alle bewoners betalen een deel van deze kosten.
 • Bij enkele complexen betalen bewoners deze kosten niet als mensen op de begane grond woont en de lift niet gebruiken. Dit geldt alleen als hier een aparte meter voor is zodat het inzichtelijk is. Men betaalt dan ook geen schoonmaakkosten.

Zijn er kosten voor de buurtbeheerder en op welke manier worden deze berekend aan mij als huurder?

Algemeen

Er zijn voor u geen kosten voor de buurtbeheerder.

Kan WonenBreburg bij de afrekening van een bepaald kalenderjaar ook nog kosten van eerdere jaren in rekening brengen?

Algemeen

 • Nee, een eventuele naheffing kan niet worden meegenomen in de servicekostenafrekening van een ander kalenderjaar. De jaarlijks aan huurder te verstrekken afrekening heeft slechts betrekking op de kosten die in het afgelopen kalenderjaar zijn gemaakt.
 • Voor een eventuele naheffing over een eerder jaar verstrekt WonenBreburg een aparte afrekening.

Volgens de afrekening servicekosten krijg ik geld terug van jullie. Wanneer maken jullie dat naar mij over?

Algemeen

U ontvangt binnen 4 weken het bedrag dat u teveel betaald heeft terug.

Let op: hebben wij het juiste bankrekeningnummer van u? U kunt dit controleren in Mijn WonenBreburg.

Let op: heeft u een betaalachterstand? Dan verrekenen wij deze achterstand met het bedrag dat u terugkrijgt.

Kan ik bezwaar maken tegen de verhoging van de servicekosten?

Algemeen

Bezwaar maken tegen de hoogte van uw servicekosten doet u niet bij WonenBreburg, maar bij de Huurcommissie. Hiervoor kunt op de website van de Huurcommissie: www.huurcommissie.nl een speciaal verzoekschrift indienen.

Kan WonenBreburg zelf geen energie en gas inkopen?

Algemeen

Nee, het is voor WonenBreburg niet mogelijk om zelf rechtstreeks gas en elektra in te kopen.

Welke energieleverancier heeft WonenBreburg?

Algemeen

WonenBreburg koopt gas en elektra in via Aenergie/ENGIE. Aenergie is een partij specifiek voor inkoop van energie voor woningcorporaties en Aenergie werkt samen met ENGIE Energie Nederland.

Kan WonenBreburg overstappen naar een andere leverancier?
Nee, wij hebben een contract afgesproken voor de periode van 3 jaar.

Heeft WonenBreburg vaste of variabele tarieven afgesproken voor energie en warmtelevering?

Algemeen

WonenBreburg heeft een overeenkomst vergelijkbaar met een variabel energiecontract. De eenheidsprijzen voor deze contracten (energie en gas) worden 4 keer per jaar vastgelegd. Verschil met een andere energieleverancier is dat daar de tarieven 2 keer per jaar worden bepaald; in januari en in juli.

Welke tarieven betaalt u voor gas en energielevering?
Op dit moment gelden deze tarieven:

Tarieven gebruikers energie 2021 (inclusief btw)    Eenheden
gas (m3)                                                                                              € 0,794
elektriciteit (kWh)                                                                        € 0,221

We verwachten dat deze tarieven in 2022 met minimaal 50% stijgen.

Kan ik mijn voorschot verlagen?

Algemeen

Heeft u van ons de brief over de servicekosten ontvangen? Dan kunt u een verzoek doen om uw voorschot te verlagen. Wij vragen u wel om daar goed over na te denken. Dit om te voorkomen dat u volgend jaar veel moet bijbetalen. U mag een verzoek doen om uw voorschot te verlagen, nadat u de brief heeft ontvangen. Dat kan door het sturen van een mail naar contact@wonenbreburg.nl

Ik heb een verhoging van mijn servicekosten gekregen, maar ben bang dat ik volgend jaar toch moet bijbetalen. Kan ik mijn voorschot verhogen?

Algemeen

U mag een verzoek doen om uw voorschot te verhogen, nadat u de brief heeft ontvangen. Dat kan door het sturen van een mail naar . U ontvangt van ons schriftelijk een bevestiging van de aanpassing.

Heeft de verhoging van de servicekosten invloed op mijn huursubsidie?

Algemeen

Nee, het heeft geen invloed. Dit betekent dus dat de verhoging niet (deels) gecompenseerd kan worden via de huurtoeslag.   

Mijn woning is slecht onderhouden, wat gaat WonenBreburg daar aan doen?

Algemeen

In Mijn WonenBreburg kunt u zien of en wanneer uw woning aan de beurt is voor onderhoud. Staat er geen onderhoud voor uw woning gepland? En is er dat in de afgelopen 5 jaar ook niet geweest? Weet dan dat uw woning wel aan de beurt komt voor onderhoud. Alle woningen komen aan de beurt, we weten dan alleen nu nog niet precies wanneer. Wilt u nu al besparen op uw energierekening? Vraag dan zonnepanelen of dubbel glas aan.

Wist u dat u op zoek je energielabel kunt u opzoeken wat u energielabel is? En dat u via de website van de gemeente Tilburg en via de gemeente Breda het advies van een energiecoach kunt aanvragen?

Krijgt WonenBreburg de vergoeding voor de gestegen energieprijzen die het kabinet beschikbaar stelt, of krijg ik deze vergoeding zelf?

Algemeen

Dat ligt aan het contract wat u heeft. Heeft u zelf een contract met een energieleverancier? Dan loopt de vergoeding via die leverancier. Loopt het contract via WonenBreburg? Dan zal de vergoeding in de afrekening van 2022 worden verwerkt.

Kan ik zelf een andere energieleverancier zoeken, als ik in mijn huur een voorschot betaal voor stookkosten en energie?

Algemeen

Nee, dat is niet mogelijk. Bovendien zijn bij andere leveranciers de tarieven ook omhoog gegaan (als er geen vast contract is).

Ik kan deze verhoging van de servicekosten niet betalen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Woont u in Breda? Dan kunt u contact opnemen met Zorg voor Elkaar via 076 525 1515 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). Website: www.zorgvoorelkaarbreda.nl.

Woont u in Tilburg? Kunt u contact opnemen met Schuldhulpverlening via 013 - 583 32 50 (op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur) of via mail naar schuldhulpverlening@tilburg.nl.

Kijk ook eens op de website van de gemeente waar u woont en bekijk de verschillende regelingen die er zijn:

Tilburg:  https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/

Breda: https://www.breda.nl/uitkering-werk-en-bijstand