Stookkosten

Woont u in een woongebouw met een collectieve verwarmingsinstallatie? Dan betaalt u hiervoor maandelijks een bedrag aan stookkosten naast de netto huur. Dit is een voorschot, eenmaal per jaar ontvangt u een afrekening.

Veel gevraagd over Stookkosten

Ik woon in een eengezinswoning en ben tegenwoordig alleen. Kan ik van woning veranderen, zodat ik minder stroom en gas ga verbruiken?

Algemeen

Huurt u een woning in Tilburg? Mogelijk komt u in aanmerking om door te stromen naar een andere woning. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

  • U huurt 5 jaar of langer een woning van WonenBreburg;
  • U staat ingeschreven bij Woning in Zicht;
  • U heeft geen huurachterstand;
  • U veroorzaakt geen overlast;
  • De woning staat in Tilburg.

Meer informatie kunt u vinden op de Woning in Zicht en op onze website.

Ik heb een vraag over de afrekening van mijn installatie voor Warmte- en Koude Opslag (WKO). Waar kan ik die stellen?

Algemeen

U mag uw vraag stellen bij de Firma Eteck via (0182) 621 630.

Ik betaal de kosten voor het water via mijn huur. Waarom ontvang ik toch een jaarafrekening van Brabant Water?

Algemeen

  • De kosten van uw waterverbruik betaalt u via de huur of via de servicekosten.
  • Iedere burger van een stad betaalt een heffing aan het Waterschap. In Tilburg is dat Waterschap De Dommel, in Breda is dat Waterschap Brabantse Delta. Deze heffing wordt bij alle burgers geïnd door Brabant Water. Dus ook al gebruikt u geen koud water van Brabant Water (omdat het bij WonenBreburg in de servicekosten zit), u krijgt toch een factuur van Brabant Water.

  • Daarom brengt BrabantWater u op de jaarafrekening alleen gemeentelijke heffingen en/of heffingen van het waterschap in rekening.

Ik denk dat mijn meters van de stadsverwarming niet werken. Waar kan ik dit melden?

Algemeen

Kijk voor meer informatie op de website van Techem. U kunt contact opnemen met Techem via (076) 572 58 00 tijdens werkdagen tussen 08.30u-17.00u.

Kan ik de meters van de stadsverwarming zelf aflezen?

Algemeen

Ja, deze kunt u zelf aflezen. U vindt de uitleg hierover op de website van Techem.

Wat zijn meetkosten?

Algemeen

Dit is een vast tarief voor de meting van uw verbruik. Dit bedrag heeft niets te maken met de hoogte van uw verbruik. Meer uitleg vindt u op de website van Techem.

Wat betekent vastrecht?

Algemeen

  • Het vastrecht is een vast bedrag dat u als gebruiker van gas, water, elektra en warmte betaalt, ongeacht uw verbruik.

Wat zijn vaste kosten?

Algemeen

Dat zijn warmtekosten tussen de installatie van uw woongebouw tot aan uw voordeur. Via de ketel en de leidingen gaat er warmte  verloren. Dit noemen we vaste kosten en die worden verdeeld over het aantal woningen van uw woongebouw.

WonenBreburg hanteert het  percentage van 40% van de totale verbruikerskosten.

Wat zijn warmte kosten?

Algemeen

Dat zijn verbruikskosten die door de energiemaatschappij aan WonenBreburg in rekening wordt gebracht. Deze zijn onderverdeeld in vaste kosten en verbruikskosten

Waar kan ik terecht met vragen over de afrekening van Techem?

Algemeen

U vindt alle informatie en uitleg op de website van Techem.

Ik huur een woning met stadsverwarming. Wanneer kan ik de afrekening van Techem verwachten?

Algemeen

Ieder jaar ontvangt u uiterlijk op 30 juni de afrekening. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op via contact@wonenbreburg.nl of 088-496 00 00.

Hoe weet ik of mijn woning aangesloten zit op een collectieve verwarmingsinstallatie?

Algemeen

Heeft u geen eigen cv-ketel in uw woning? Dan kunt u ervan uitgaan dat uw woning zit aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie. Om er zeker van te zijn kunt u ook op uw afrekening kijken. Als u zit aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie, betaalt u hiervoor een voorschot warmte, naast de huur. Tevens zitten er meters van Techem in de woning, die het verbruik registreren.