PKVW, rookmelder, koolmonoxidemelder

Wij vinden het belangrijk dat u velig woont. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u zich beveiligt tegen inbraak, brand en koolmonoxide.

Veel gevraagd over PKVW, rookmelder, koolmonoxidemelder

Hoe herken ik een koolmonoxidevergiftiging?

Algemeen

U kunt, zonder dat u het merkt, koolmonoxide inademen. U ruikt, ziet of proeft de koolmonoxide niet.

Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Hierdoor krijgen uw vitale organen (hart, lever, hersenen) te weinig zuurstof. De eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje:

 • lichte hoofdpijn
 • misselijkheid
 • overgeven
 • vermoeidheid
 • verward en/of slaperig gevoel
 • versnelde hartslag

Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden er ernstige symptomen op zoals: bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg.

Hoe kan ik koolmonoxidevergiftiging voorkomen?

Algemeen

Onderhoud van een (open)verbrandingstoestel:

 • Zorg dat uw verbrandingstoestel bij voorkeur jaarlijks wordt gecontroleerd door een vakman. Vaak kunt u aan een sticker op het toestel zien wanneer deze voor het laatst is gecontroleerd.
 • Laat bij bovengenoemd onderhoud ook controleren of er voldoende ventilatie is.
 • Als het toestel aangesloten is op een rookkanaal dan moet ook de goede werking van dit kanaal worden gecontroleerd.

Laat uw schoorsteen regelmatig vegen!

Goede ventilatie: in een ruimte waar een open verbrandingstoestel staat of hangt, is een goede ventilatie noodzakelijk voor voldoende toevoer van verse lucht en afvoer van verbrandingsgassen. Als het toestel in gebruik is, moeten roosters en klepramen openstaan. Ook kunnen in uw woning ventilatieopeningen aanwezig zijn voor een verbrandingstoestel. Stopt deze openingen daarom nooit dicht. Heeft uw woning een mechanisch ventilatiesysteem of een keukenafzuigkap, dan is toevoer van voldoende ventilatielucht helemaal belangrijk.

Wanneer moet u zich ongerust maken? De vlam in het gastoestel is oranje in plaats van blauw en hoger dan normaal. De vrijkomende waterdamp verdwijnt niet via de afvoer, waardoor de ramen beslaan. Neem dan contact op met Feenstra via (088) 84 55 000.

Klopt het dat nieuwbouw woningen standaard worden opgeleverd inclusief rookmelders?

Algemeen

 • Vanaf 2003 is het volgens het bouwbesluit verplicht om nieuwbouwwoningen op te leveren met rookmelders in de woning. Uiteraard doet WonenBreburg dit dan ook.

Moet ik zelf rookmelders of koolmonoxidemelders in mijn woning ophangen?

Algemeen

 • Vanaf 1 juli 2022 is WonenBreburg verplicht om in elke woning een rookmelder op te hangen. Daar waar nog geen rookmelders hangen of mogelijk verouderde rookmelders, hangen we nieuwe op in de maanden mei, juni en juli 2022. Hierover wordt u per brief geïnformeerd. We komen niet langs bij woningen waar de laatste 10 jaar groot onderhoud is gedaan of bij nieuwbouwwoningen. 
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de werking van de rook- of koolmonoxidemelder en het vervangen van de batterijen als dit nodig is.
 • De beste locatie om de rook- of koolmonoxidemelder te bevestigen is ter hoogte van 'vluchtroutes'. Zoals de gang op de begane grond. De overloop op zolder en nabij het trapgat omdat hier de rook langs omhoog trekt.

Plaatst WonenBreburg een koolmonoxidemelder in mijn woning?

Algemeen

Heeft u in de woning een open verbrandingstoestel welke eigendom is van WonenBreburg, dan plaatst WonenBreburg een koolmonoxide melder. Mocht u een koolmonoxidemelder willen maak dan een afspraak. Bel onze klantenlijn 088-496 00 00 

Vervangt WonenBreburg de batterijen van mijn rookmelder of koolmonoxidemelder?

Algemeen

 • Als uw rook- of koolmonoxidemelder piept zonder aanleiding dan is dit een teken dat de batterijen vervangen moeten worden. Batterijen vervangen moet u zelf doen.
 • WonenBreburg stuurt geen monteur langs om de batterijen te vervangen.
 • Is de rook- of koolmonoxidemelder ook aangesloten op de electra en zijn de batterijen al vervangen en blijft de rookmelder piepen dan kunt u een afspraak maken met de electricien van WonenBreburg.
 • Heeft u een nieuwe rookmelder (geplaatst in 2022), dan gaat het om een rookmelder die een accu heeft die 10 jaar meegaat. U hoeft hier dus geen batterijen te vervangen. 

Voor wie is koolmonoxide gevaarlijk?

Algemeen

 • Iedereen die in een huis woont met verbrandingstoestellen (bijvoorbeeld kachel, geiser, cv, combiketel), een open haard of een garage aan het huis vast waar verbrandingsmotoren worden gestart, loopt mogelijk gevaar op CO-vergiftiging.
 • Ongeboren baby's, kleuters, zwangere vrouwen, mensen die lijden aan een chronische hartziekte, bloedarmoede of ademhalingsproblemen zijn gevoeliger voor koolstofmonoxidevergiftiging.

Wat doet een koolmonoxide melder?

Algemeen

 • Een koolmonoxide melder meet hoeveel koolmonoxide er in de luchtzit, en hoe lang het in de lucht zit.
 • De melder geeft een piepsignaal af als er teveel koolmonoxide in de lucht zit.

Wat moet ik doen als een koolmonoxidemelder afgaat in mijn woning?

Algemeen

 • Als de koolmonoxidemelder afgaat in de woning, moet u direct de hoofdgaskraan dicht zetten en alle ramen en deuren tegen elkaar open zetten.
 • Maak vervolgens met Firma Feenstra een afspraak met het verzoek om de installatie na te kijken, omdat de koolmonoxidemelder afgaat. Zij zijn bereikbaar op het telefoon nummer: 088-8455 000.

Let op: mocht blijken dat de gasinstallatie niet van de Firma Feenstra is, dan kunnen er eventueel kosten aan verbonden zitten als u hen hiervoor laat langs komen.

Wat moet ik doen bij koolmonoxidevergiftiging?

Algemeen

 • Als er sprake is van koolmonoxidevergiftiging, zorg er dan voor dat de personen om wie het gaat zo snel mogelijk uit de giftige atmosfeer gebracht worden, direct de frisse lucht in. Een hulpverlener moet zeer bedacht zijn op de eigen veiligheid!
 • Bel 112 om de juiste medische behandeling te geven.
 • Waarschuw de huisgenoten.
 • Zet ramen en deuren wijd open.
 • Schakel (indien mogelijk) de bron uit.

Haal het eventuele slachtoffer uit de vergiftigde ruimte en leg hem of haar in de frisse lucht.

Worden rookmelders die bevestigd zijn in algemene ruimtes van een complex gecontroleerd?

Algemeen

 • Rookmelders die niet op een brandmeldcentrale zijn aangesloten en in een algemene ruimte hangen worden minimaal 1 keer per jaar gecontroleerd, getest en bij een geconstateerd defect vervangen.
 • Rookmelders die wel op een brandmeldcentrale zijn aangesloten worden maandelijks door middel van een steekproef getest en 1 keer per jaar worden alle rookmelders getest.

Waarom plaatst WonenBreburg rookmelders?

Algemeen

Vanaf juli 2022 is het verplicht om rookmelders in uw woning te hebben hangen. Rookmelders zijn heel belangrijk voor uw eigen veiligheid. WonenBreburg heeft het bedrijf Hinfelaar ingeschakeld om uw woning van nieuwe rookmelders te voorzien. U krijgt hierover een brief of heeft deze al ontvangen.

Wanneer plaatst WonenBreburg rookmelders?

Algemeen

De rookmelders worden in de maanden mei, juni of juli geplaatst. Dit verschilt per postcodegebied.

U ontvangt 2 á 2,5 week voordat Hinfelaar bij u langskomt een brief met daarin de datum en het tijdsblok. Wacht dus rustig de brief af.

In de brief staat ook dat wanneer u niet kunt op de aangegeven datum en tijdstip, u het zo snel mogelijk moet doorgeven aan Hinfelaar. U ontvangt dan een brief met een nieuwe datum en tijdsblok.

Waar plaatst WonenBreburg geen rookmelders?

Algemeen

Bij woningen waarvan we zeker weten dat er recent rookmelders op de juiste plaats in uw woning zijn geplaatst, bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen, en waar groot onderhoud is gedaan in de laatste 10 jaar, plaatsen we geen nieuwe rookmelders.

Maar als er rookmelders in uw woning hangen die mogelijk te oud zijn of volgens het bouwbesluit op de verkeerde plaats hangen, worden wel nieuwe rookmelders geplaatst.

Ik wil geen nieuwe rookmelders. Mag ik weigeren?

Algemeen

Als u weigert dat rookmelders geplaatst worden, dan zullen wij dat ook niet doen. Dat betekent wel dat het risico hiervan voor uzelf is.

Waarom halen we de al aanwezige rookmelders niet weg?

Algemeen

De kans is groot dat u deze rookmelders eerder zelf heeft geplaatst. De rookmelders zijn dus uw eigendom. Bovendien kan bij het weghalen schade ontstaan.

Het kan geen kwaad om bestaande rookmelders te laten hangen naast de nieuwe rookmelders die Hinfelaar plaatst; beter teveel dan te weinig.

Als WonenBreburg de rookmelders in het verleden heeft geplaatst, dan vragen wij de medewerkers van Hinfelaar om te beoordelen of er toch nieuwe rookmelders geplaatst moeten worden of niet.
Dat hangt af van de leeftijd van de rookmelders, de werking en of ze op de juiste plaats hangen (volgens het nu geldende bouwbesluit dus op: elke verdieping met een verblijfsruimte en tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woning).

Nadat Hinfelaar bij alle woningen (die in aanmerking komen) is langs geweest en WonenBreburg dus een totaaloverzicht heeft, bepalen wat we met de door WonenBreburg in het verleden geplaatste rookmelders zullen doen. We zorgen dat daar een passende oplossing voor komt.

Hoe weet u of een (nieuwe) rookmelder werkt of is ingeschakeld?

Algemeen

De rookmelder is ingeschakeld als er een rood led-lampje om de 40 seconden knippert. Eventueel kunt u ook de testknop indrukken, om te controleren of de rookmelder ook echt werkt.

Firma Hinfelaar test alle rookmelders voordat ze deze ophangen. Daarnaast geven ze ook uitleg, wanneer u dat wilt.

Wat kan ik doen als ik een rookmelder bij de buren hoor?

Algemeen

Hoor je de rookmelder van je buren? Of loopt je toevallig langs een woning en hoor je een rookmelder?
Doe dan het volgende:

1. Controleer of de bewoners thuis zijn door aan te bellen of aan te kloppen.

2. Als de bewoners thuis zijn, waarschuw ze dan en laat ze uitzoeken waarom de rookmelder afgaat.

3. Zijn de bewoners niet thuis zijn, controleer dan of je vanaf de buitenkant van de woning (voor en
    achterkant via ramen, deuren of de brievenbus) rook of vlammen kan zien, een brandlucht kan ruiken of
    hitte kan voelen.

3. Kun je rook of vlammen zien, een brandlucht ruiken of voel je hitte uit de woning komen? Bel dan
    de brandweer (telefoonnummer 112).

4. Twijfel je en kun je de tekenen van een mogelijke brand niet goed zien of ruiken omdat er
    bijvoorbeeld rolluiken voor de ramen en deuren zitten? Ook bij twijfel mag je de brandweer bellen.
    De telefonist van de meldkamer zal dan beoordelen of de brandweer wel of niet met spoed moet
    komen.

5. Laat de bewoners als ze thuiskomen, weten wat je gedaan hebt.