Woning zoeken

Bent u op zoek naar een huurwoning? Zorg er dan voor dat u ingeschreven staat bij Klik voor Wonen (voor een huurwoning in Breda en omgeving) en/of Woning in Zicht (voor een huurwoning in Tilburg en omgeving). U kunt ook op deze websites kijken voor ons aanbod aan huurwoningen in de vrije sector.

Veel gevraagd over Woning zoeken

Heeft WonenBreburg speciale woonvormen voor ouderen?

Algemeen

  • WonenBreburg verhuurt in Tilburg en Breda enkele woonvormen voor ouderen die ervoor gekozen hebben om bij te een wonen (weliswaar in hun eigen appartement) en wat extra dingen voor elkaar en met elkaar te doen zoals gezamenlijke zorg voor hun tuin, een gezamenlijke eigen ontmoetingsruimte, boodschappen doen voor elkaar of elkaar helpen met huisarts- of specialistenbezoek etc.
  • Deze woonvormen hebben vaak het coöptatierecht afgesproken met WonenBreburg, dat wil zeggen dat zij zelf zorgen voor een nieuwe kandidaathuurder.

Waarom huisvest WonenBreburg vergunninghouders?

Algemeen

Wij huisvesten, samen met de andere corporaties in de stad, de vergunninghouders (de asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen). Dat is een deel van de totale groep vluchtelingen, vaak mensen die al 2 jaar in een AZC wonen. Dat is in de wet geregeld. Het Centraal Opvang Asielzoekers bepaalt samen met de gemeenten hoeveel vluchtelingen met verblijfvergunning in Breda/Tilburg komen te wonen. Dit zijn op dat moment inwoners van Nederland zonder huis en dus vallen zij onder de groep urgente woningzoekenden. Wij zijn er voor iedereen in Nederland die een woning zoekt, en niet op de commerciële markt terecht kan.