Kennisbank

Huurachterstand

Vindt u het moeilijk om goed met geld om te gaan? Maakt u snel schulden? Wij kunnen u adviseren. Ook op internet vindt u allerlei tips. Heeft u professionele hulp nodig? Neem dan contact op met Bureau Schuldhulpverlening van gemeente Tilburg of...

Lees het volledige antwoord

Huurcontract en algemene voorwaarden

Als u een woning of andere ruimte van ons huurt, tekent u een huurcontract. Hierin staan onder andere de namen van de huurders, de huurprijs en het adres van de woning.

Lees het volledige antwoord

Huurtoeslag

Is de huur die u betaalt te hoog in verhouding tot uw inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. U vraagt huurtoeslag aan bij de . www.belastingdienst.nl

Lees het volledige antwoord

In- en uitschrijven

Wilt u zich in- of uitschrijven als woningzoekende? Kijk dan voor meer informatie op: Voor Tilburg en omgeving: Woning in Zicht Voor Breda en omgeving: Klik voor Wonen Voor een studentenkamer in Breda of Tilburg: ...

Lees het volledige antwoord

Informatie over een vereniging van eigenaren (VVE)

In sommige woongebouwen van WonenBreburg wonen kopers en huurders door elkaar. In die gebouwen is een vereniging van eigenaren actief. Hieronder vindt u daarover meer informatie.

Lees het volledige antwoord

Inkomenstoets

De hoogte van uw inkomen bepaalt uw minimale of maximale huurprijs. Dit is vastgelegd door de gemeente waar u gaat wonen. Hoe dit werkt, leest u op de website van of van . Hieronder vindt u informatie over hoe WonenBreburg hiermee omgaat en...

Lees het volledige antwoord

Inloggen persoonlijke account

Huurt u een woning van WonenBreburg? Dan kunt u op onze site inloggen op uw persoonlijke pagina. U kunt daar belangrijke informatie terugvinden. Voorbeelden daarvan zijn: • uw lopende reparatieaanvragen • uw telefoonnummer en e-mailadres...

Lees het volledige antwoord

Inwoner

Komt er iemand tijdelijk bij u inwonen? Dan moet u daarvoor bij WonenBreburg. Let op: een inwoner is iets anders dan een medehuurder. toestemming aanvragen Hier vindt u meer informatie over medehuurderschap.

Lees het volledige antwoord

Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs. Let op: in 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet...

Lees het volledige antwoord

Kanswonen

Reageert u op een woning met Kanswonen? Dan krijgt u een speciaal huurcontract. Dit doen we, om het wonen en leven in de wijk te verbeteren.

Lees het volledige antwoord