Beveiliging

Alle vragen m.b.t. beveiligingssystemen kun je stellen aan Paul Kuypers. Bij afwezigheid is Stephan Cools zijn vervanger.

Veel gevraagd over Beveiliging

Kan ik bezwaar maken, omdat ik vind dat er onderhoudsgebreken zijn?

Algemeen

U kunt geen bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging, omdat er volgens u sprake is van ernstige gebreken of tekortkomingen aan de woonruimte. Wilt u gebreken in het onderhoud aan uw woning aan de orde stellen? Dan kunt u een speciaal daarvoor ingestelde procedure starten bij de Huurcommissie. Verlaagt de Huurcommissie vervolgens de huurprijs? Dan mag, zolang de gebreken niet zijn verholpen, de huurprijs niet worden verhoogd.

Wie voert het periodiek onderhoud uit?

Algemeen

 • Het periodiek onderhoud aan installaties wordt uitgevoerd door zogenaamde contracthouders.
 • Contracthouders zijn gespecialiseerde bedrijven die werken in opdracht van WonenBreburg.
 • Vooraf wordt met deze bedrijven onderhandeld op basis van werkbeschrijvingen. Wat voor onderhoud in welke frequentie aan welk element of installatie moet worden uitgevoerd. Het bedrijf krijgt daarop van WonenBreburg een opdracht voor om gedurende een bepaalde tijd het periodiek onderhoud uit te voeren.

Wat is planmatig onderhoud?

Algemeen

 • Planmatig onderhoud is terugkerend onderhoud aan bestaande huurwoningen.
 • Voor dit onderhoud heeft WonenBreburg een jaarprogramma gemaakt.
 • Aan het begin van elk jaar communiceert WonenBreburg via het bewonersblad Venster in een schema over het onderhoud dat dat jaar gepland staat.
 • Kort voor de daadwerkelijke uitvoering wordt nadere informatie per brief aan de bewoner verstrekt via de woonconsulent.
 • Met planmatig onderhoud blijft de staat van de woningen op peil. Denk bijvoorbeeld aan schilderwerk.;
 • Soms is het planmatig onderhoud ingrijpender. In dat geval combineren we werkzaamheden en voeren we energetische maatregelen uit, zoals het plaatsen van dubbel glas. Bij ingrijpend planmatig onderhoud verandert de gebruikskwaliteit van de woning niet, u betaalt dan ook geen huurverhoging.
 • De wijkopzichter houdt toezicht op de werkzaamheden van het planmatig onderhoud. Daar kunt u ook met uw vragen terecht tijdens het onderhoud.

Wat is periodiek onderhoud?

Algemeen

 • Periodiek onderhoud is onderhoud aan woningen dat WonenBreburg om het jaar uitvoert.
 • Uitzondering hierop is het onderhoud aan CV en geisers, dit gebeurt om de 2 jaar.

Mijn woning is slecht onderhouden, wat gaat WonenBreburg daar aan doen?

Algemeen

In Mijn WonenBreburg kunt u zien of en wanneer uw woning aan de beurt is voor onderhoud. Staat er geen onderhoud voor uw woning gepland? En is er dat in de afgelopen 5 jaar ook niet geweest? Weet dan dat uw woning wel aan de beurt komt voor onderhoud. Alle woningen komen aan de beurt, we weten dan alleen nu nog niet precies wanneer. Wilt u nu al besparen op uw energierekening? Vraag dan zonnepanelen of dubbel glas aan.

Wist u dat u op zoek je energielabel kunt u opzoeken wat u energielabel is? En dat u via de website van de gemeente Tilburg en via de gemeente Breda het advies van een energiecoach kunt aanvragen?