Bewoner was niet thuis

Bewoner was niet thuis.

 • Als de afspraak de dag ervoor vóór 17.00 uur verzet word,  dan worden de voorrijdkosten van € 37,50 niet in rekening gebracht.
 • Staat er nog gewoon een reparatie ingepland en is de huurder er niet op het afgesproken tijdstip? Dan brengen we de voorrijdkosten in rekening.
 • Huurder plant vervolgens zelf weer een nieuwe afspraak in. Binnen 10 dagen ontvangt de huurder de rekening van de voorrijdkosten

Veel gevraagd over Bewoner was niet thuis

Wat is periodiek onderhoud?

 • Periodiek onderhoud is onderhoud aan woningen dat WonenBreburg om het jaar uitvoert.
 • Uitzondering hierop is het onderhoud aan CV en geisers, dit gebeurt om de 2 jaar.

Wat is planmatig onderhoud?

 • Planmatig onderhoud is terugkerend onderhoud aan bestaande huurwoningen.
 • Voor dit onderhoud heeft WonenBreburg een jaarprogramma gemaakt.
 • Aan het begin van elk jaar communiceert WonenBreburg via het bewonersblad Venster in een schema over het onderhoud dat dat jaar gepland staat.
 • Kort voor de daadwerkelijke uitvoering wordt nadere informatie per brief aan de bewoner verstrekt via de woonconsulent.
 • Met planmatig onderhoud blijft de staat van de woningen op peil. Denk bijvoorbeeld aan schilderwerk.;
 • Soms is het planmatig onderhoud ingrijpender. In dat geval combineren we werkzaamheden en voeren we energetische maatregelen uit, zoals het plaatsen van dubbel glas. Bij ingrijpend planmatig onderhoud verandert de gebruikskwaliteit van de woning niet, u betaalt dan ook geen huurverhoging.
 • De wijkopzichter houdt toezicht op de werkzaamheden van het planmatig onderhoud. Daar kunt u ook met uw vragen terecht tijdens het onderhoud.

Wie voert het periodiek onderhoud uit?

 • Het periodiek onderhoud aan installaties wordt uitgevoerd door zogenaamde contracthouders.
 • Contracthouders zijn gespecialiseerde bedrijven die werken in opdracht van WonenBreburg.
 • Vooraf wordt met deze bedrijven onderhandeld op basis van werkbeschrijvingen. Wat voor onderhoud in welke frequentie aan welk element of installatie moet worden uitgevoerd. Het bedrijf krijgt daarop van WonenBreburg een opdracht voor om gedurende een bepaalde tijd het periodiek onderhoud uit te voeren.

Kan ik bezwaar maken, omdat ik vind dat er onderhoudsgebreken zijn?

U kunt geen bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging, omdat er volgens u sprake is van ernstige gebreken of tekortkomingen aan de woonruimte. Wilt u gebreken in het onderhoud aan uw woning aan de orde stellen? Dan moet u een speciaal daarvoor ingestelde procedure starten bij de Huurcommissie. Verlaagt de Huurcommissie vervolgens de huurprijs? Dan mag, zolang de gebreken niet zijn verholpen, de huurprijs niet worden verhoogd.