Sponsoring

Leefbaarheid? Ja! Sponsoring? Nee. De nieuwe Woningwet verbiedt ons om nog langer te mogen sponsoren.

Veel gevraagd over Sponsoring

Welke gevolgen heeft het invoeren van de Woningwet?

Algemeen

  • De Woningwet schrijft voor dat huurders meer inspraak krijgen bij beleid en prestaties van de corporatie en woningcorporaties moeten stoppen met het sponsoren van evenementen en organisatie.
  • Meer zeggenschap voor huurders, voor ons is dat niet nieuw. In de Woningwet is vastgelegd dat huurders meer inspraak krijgen bij beleid en prestaties van de corporatie. Voor ons is dat niet nieuw. Al sinds jaren hebben de Tilburgse corporaties een samenwerkingsovereenkomst gesloten met hun huurdersorganisatie waarin deze afspraken zijn vastgelegd. Deze samenwerkingsovereenkomsten sluiten aan op de regels die de Woningwet voorschrijft. Naast de huurdersorganisaties krijgen ook bewonerscommissies meer invloed als er specifiek iets over hun eigen complex wordt vastgelegd in het beleid
  • Geen sponsoring meer. De Tilburgse corporaties hebben de afgelopen jaren evenementen en organisaties in Tilburg gesponsord. Dat mogen wij nu niet meer doen. In de nieuwe Woningwet is opgenomen dat het voor woningcorporaties niet meer toegestaan is om te sponsoren.

Wat levert de (nieuwe) Woningwet op?

Algemeen

  • De nieuwe Woningwet draagt bij aan transparantie en verbetering van de corporatiesector.
  • Het toezicht wordt versterkt en huurders en gemeenten krijgen meer invloed.

Wat is de nieuwe Woningwet?

Algemeen

  • De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector.
  • Met de herziening wil de overheid ervoor zorgen dat de sociale huursector zich richt op haar kerntaak: zorgen voor betaalbare en goede huisvesting voor mensen met een laag inkomen.