Klacht indienen

Hierbij dient u een klacht in over de dienstverlening van WonenBreburg.

Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen, verzoeken wij u om onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. U kunt eventueel kopieën of bewijsstukken toevoegen.

Let op: u kunt via dit formulier alleen klachten over onze dienstverlening melden.
Tips en advies over het melden van overlast van buurtbewoners vindt u hier.
Reparaties kunt hier aanvragen.

Adres:

Binnen twee werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen, ontvangt u van ons een eerste reactie. Zo weet u wie uw klacht in behandeling heeft genomen en binnen welke termijn u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

Gerelateerde vragen

Hoe kan ik een klacht over warmte of de warmtewet melden?

Algemeen

Meer over dit onderwerp

Hoe meld ik (sociale) klachten?

Algemeen

 • Via e-mail naar contact@wonenbreburg.nl;
 • Via een brief Postbus 409, 5000 AK, Tilburg;
 • Telefonisch via 088-496 00 00;
 • Persoonlijk aan de balie op één van de kantoren van WonenBreburg ;
 • Via het spreekuur van de consulent, complexbeheerder of de buurtbeheerder.

Meer over dit onderwerp

Ik ben niet tevreden over de manier waarop mijn klacht is afgehandeld. Wat kan ik doen?

Algemeen

Heeft u een klacht over één van de volgende onderwerpen?

 • Woningtoewijzing: Uw inschrijving bij Woning in Zicht Afwijzing urgentie (termijn van insturen klacht is 6 weken na besluit Urgentiecommissie).
 • Afwijzing extra inschrijfduur: (termijn van insturen klacht is 6 weken na besluit).
 • Over de klachtenafhandeling door de aangesloten woningcorporaties en/of over het handelen van Woning in Zicht of Klik voor Wonen: dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Let op dat u de klacht binnen de termijn indient. Als u een klacht heeft ingediend bij een woningcorporatie of Woning in Zicht en u heeft na vier weken nog niets gehoord, dan kunt u ook een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie.

Alle afspraken in verband met klachten/geschillen kunt u nalezen in het reglement van de Geschillencommissie. 
- Woont u in Tilburg? Ga naar www.geschillen-commissie.nl.
- Woont u in Breda? Ga naar www.sgb.klachtregeling.nl

 

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht over mijn WKO-installatie. Waar kan ik mijn klacht melden?

Algemeen

U mag uw klacht melden bij de Firma Eteck via (0182) 621 630

Meer over dit onderwerp

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Algemeen

 • Hebben wij een klacht van u ontvangen? Dan sturen wij u binnen drie dagen een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 14 dagen na de ontvangstbevestiging krijgt u een reactie op uw klacht. Hoort uw klacht thuis bij een andere instantie zoals een rechter of een huurcommissie? Dan laten wij u dit ook binnen 14 dagen weten.

Meer over dit onderwerp

Wat voor soort klacht kan ik bij WonenBreburg indienen?

Algemeen

 • Een technische klacht: Dit is een reparatie. Deze kunt u hier aanvragen of via onze klantenlijn:  088-496 00 00 tijdens werkdagen tussen 08.30u-17.00u.
 • Een klacht over mensen in uw buurt: Probeer eerst zelf met uw buurtbewoners te praten. Lukt dat niet? Dan kan WonenBreburg voor u bemiddelen. Geef uw klacht door aan uw buurtbeheerder of kijk hier voor meer informatie.
 • Een klacht over Klik voor Wonen en Klik voor Kamers: Deze moet u indienen bij de Toetsingscommissie van Klik voor Wonen of Klik voor Kamers.
 • Een klacht over een medewerker: Hiervoor kunt u het klachtenformulier gebruiken op

  https://www.wonenbreburg.nl/mijn-wonenbreburg/service/klacht-indienen/

  .
Meer over dit onderwerp