Klacht indienen

Hierbij dient u een klacht in over de dienstverlening van WonenBreburg.

Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen, verzoeken wij u om onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. U kunt eventueel kopieën of bewijsstukken toevoegen.

Let op: u kunt via dit formulier alleen klachten over onze dienstverlening melden.
Tips en advies over het melden van overlast van buurtbewoners vindt u hier.

Adres:

Zodra wij uw klachten hebben ontvangen, sturen wij u binnen drie dagen een ontvangstbevestiging.
Binnen 14 dagen na de ontvangstbevestiging krijgt u een reactie op uw klacht. Hoort uw klacht thuis bij een andere instantie zoals een rechter of een huurcommissie? Dan laten wij u dit ook binnen 14 dagen weten.

Gerelateerde vragen

Hoe kan ik een klacht over warmte of de warmtewet melden?

Algemeen

Meer over dit onderwerp

Hoe meld ik (sociale) klachten?

Algemeen

 • Via e-mail naar contact@wonenbreburg.nl;
 • Via een brief Postbus 409, 5000 AK, Tilburg;
 • Telefonisch via 088-496 00 00;
 • Persoonlijk aan de balie op één van de kantoren van WonenBreburg ;
 • Via het spreekuur van de consulent, complexbeheerder of de buurtbeheerder.

Meer over dit onderwerp

Ik ben niet tevreden over de manier waarop mijn klacht is afgehandeld. Wat kan ik doen?

Algemeen

Bent u niet tevreden over de wijze waarop WonenBreburg uw klacht heeft afgehandeld?
Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie via: www.geschillen-commissie.nl. Let op dat u de klacht binnen de 5 weken indient. Wacht u al 4 weken op een inhoudelijke reactie van WonenBreburg? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie.

Bent u niet tevreden over de wijze waarop Woning in Zicht, Klik voor Wonen of Klik voor Kamers uw klacht heeft afgehandeld?
Voor Woning in Zicht kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie. Let op dat u de klacht binnen de 5 weken indient. Wacht u al 4 weken op een inhoudelijke reactie van Woning in Zicht? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie.

Voor Klik voor Wonen en Klik voor Kamers kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Stedelijke Geschillencommissie Breda. Let op dat u de klacht indient binnen drie maanden na dagtekening van het schriftelijk besluit op uw klacht van de verhuurder, Klik voor Wonen of Klik voor Kamers. Wacht u al 4 weken op een inhoudelijke reactie van Klik voor Wonen of Klik voor Kamers? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de Stedelijke Geschillencommissie Breda.

Bent u niet tevreden over woningtoewijzing, afwijzing extra inschrijfduur of urgentie?
Dan kunt u een klacht indienen bij Woning in Zicht, Klik voor Wonen of Klik voor Kamers afhankelijk van waar u ingeschreven staat. Bent u niet tevreden over de afwijzing van urgentie, dan moet uw klacht binnen 5 weken na het besluit van de Urgentiecommisie zijn ingestuurd. Voor het insturen van een klacht over afwijzing extra inschrijfduur geldt dat de klacht binnen 5 weken na het besluit moet zijn ingestuurd. 

Bij Klik voor Wonen en Klik voor Kamers is geen sprake van urgentie of extra inschrijfduur. 

Alle afspraken in verband met klachten/geschillen kunt u nalezen in het reglement van de Geschillencommissie. 
- Woont u in Tilburg? Ga naar www.geschillen-commissie.nl/reglement-regionale-geschillencommissie-midden-brabant/.
- Woont u in Breda? Ga naar www.sgb.klachtregeling.nl.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht over mijn WKO-installatie. Waar kan ik mijn klacht melden?

Algemeen

U mag uw klacht melden bij de Firma Eteck via (0182) 621 630

Meer over dit onderwerp

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Algemeen

 • Hebben wij een klacht van u ontvangen? Dan sturen wij u binnen drie dagen een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 14 dagen na de ontvangstbevestiging krijgt u een reactie op uw klacht. Hoort uw klacht thuis bij een andere instantie zoals een rechter of een huurcommissie? Dan laten wij u dit ook binnen 14 dagen weten.

Meer over dit onderwerp

Wat voor soort klacht kan ik bij WonenBreburg indienen?

Algemeen

 • Een technische klacht: Dit is een reparatie. Deze kunt u hier aanvragen of via onze klantenlijn:  088-496 00 00 tijdens werkdagen tussen 08.30u-17.00u.
 • Een klacht over mensen in uw buurt: Probeer eerst zelf met uw buurtbewoners te praten. Lukt dat niet? Dan kan WonenBreburg voor u bemiddelen. Geef uw klacht door aan uw buurtbeheerder of kijk hier voor meer informatie.
 • Een klacht over Klik voor Wonen en Klik voor Kamers: Deze moet u indienen bij de Toetsingscommissie van Klik voor Wonen of Klik voor Kamers.
 • Een klacht over een medewerker: Hiervoor kunt u het klachtenformulier gebruiken op

  https://www.wonenbreburg.nl/mijn-wonenbreburg/service/klacht-indienen/

  .
Meer over dit onderwerp