Informatie voor leveranciers en zakelijke relaties

Als leverancier van WonenBreburg heeft u met onze voorwaarden te maken. Hierin leest u welke afspraken wij belangrijk vinden over samenwerking, social return, facturering, inkoop en integriteit.

 

Bankrekeningnummers

  1. Hoofdrekening: 0285038907, deze rekening is bestemd voor alles wat niets met huur te maken heeft, bijvoorbeeld factuurbetalingen crediteuren, toeslagen en verkopen.
    IBANcode: NL82BNGH0285038907, BIC: BNGHNL2G;
  2. Huurrekening: 0285007416,deze rekening is alleen bestemd voor de huur.
    IBANcode: NL37BNGH0285007416, BIC : BNGHNL2G.

Facturering
De betaling vindt plaats na technische gereedmelding van de werkzaamheden, en als de factuur voldoet aan onze factuurvereisten.

U kunt uw factuur bij voorkeur digitaal in pdf- formaat verzenden aan crediteuren_administratie@wonenbreburg.nl ter attentie van:
WonenBreburg
Postbus 409
5000 AK TILBURG

Factuurvereisten:

  • Vermeld het ordernummer op de factuur, dit is verplicht.
  • Graag ook vermelden: de naam van de opdrachtgever bij WonenBreburg.
  • Heeft uw factuur betrekking op een woning? Vermeld dan ook het adres van de woning.
  • De factuur moet voldoen aan de wettelijke factuureisen, zie hiervoor de website van de Belastingdienst.

Algemene inkoopvoorwaarden
De betalingstermijn van WonenBreburg is 30 dagen. Onze betaling- en leveringsvoorwaarden leest u in onze algemene inkoopvoorwaarden. Daarnaast verwachten wij dat onze leveranciers zich houden aan onze Integriteits- en gedragscode voor leveranciers.

Heeft u nog vragen over facturatie en aanverwante zaken?
Neem dan gerust contact op met de opdrachtgever of met onze Bedrijfsadministratie via 088-496 00 00 of crediteuren_administratie@wonenbreburg.nl.

 

Social return
WonenBreburg richt zich als sociale woningcorporatie in Breda en Tilburg op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de particuliere woningmarkt. Op allerlei manieren proberen wij daar invulling aan te geven. De vastgoedprojecten die wij (laten) uitvoeren, bieden een mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te bieden op een baan en daarmee hun woon- en leefsituatie te verbeteren. Daarom zijn we in 2013 begonnen met social return.

Hoe is onze social returnaanpak?
Bij vooraf gespecificeerde opdrachten die WonenBreburg verstrekt, vragen wij de leverancier een deel van de opdracht in te vullen met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben we afspraken gemaakt, deze zijn vastgelegd in onze voorwaarden Social Return. Hierdoor krijgen mensen een kans om werkervaring op te doen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om iemand met een beperking, iemand uit de bijstand of een langdurig werkloze.

Waarom werkt WonenBreburg met social return?
Door mensen met een uitkering werk- en leerervaring te geven, groeit hun CV. Hiermee vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast stijgt hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde, doordat zij meedoen in de samenleving en niet meer afhankelijk zijn van maatschappelijke bijdragen. Kortom: social return vergroot de kans op werk én permanente uitstroom uit de uitkering!

Wat doet WonenBreburg zelf aan social return?
Wat wij van onze leveranciers verwachten, moeten we natuurlijk ook zelf laten zien. WonenBreburg heeft op dit moment acht medewerkers in dienst die onder de doelgroep vallen. Zeven personen van die acht hebben een Wajong uitkering en één is vanuit arbeidsongeschiktheid aangenomen. In het kader van de participatiewet heeft WonenBreburg als doelstelling om ieder jaar minimaal één arbeidsplaats (van 25,5 uur) te creëren.

Om de invulling van Social Return meetbaar te kunnen maken, is een landelijk instrument ontwikkeld: de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is een instrument dat meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. PSO is ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status en trede 1, 2 en 3. Hoe hoger de trede, hoe hoger de bijdrage aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. WonenBreburg heeft inmiddels zelf trede 2 behaald op de PSO-ladder.
Informatie

Bent u een leverancier of opdrachtnemer van WonenBreburg en heeft u vragen of ideeën over Social Return? Neem dan contact op met Karin Op ‘t Hoog, via k.opthoog@wonenbreburg.nl of (013) 547 81 31. Daarnaast kunt u op de website van Social Return Tilburg, die wij gezamenlijk met Tiwos en Gemeente Tilburg hebben, nog veel meer informatie vinden.

 

Meer informatie
Lees hier ons Protocol V&G verplichtingen Opdrachtnemer