Leefbaarheid

Een prettige woonomgeving creëren we samen. Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? Bent u bereid om zelf te helpen en de handen uit de mouwen te steken? WonenBreburg kan u daarbij helpen en ondersteunen.

Uw woonconsulent kan u bijvoorbeeld helpen bij het maken van een plan, helpen met voldoende materialen en misschien zelfs met de uitvoering van uw idee.

Heeft u een idee? Doe er iets mee! Vul het formulier Leefbaarheidsactie in. Dan nemen wij contact met u op.

Wat is leefbaarheid?

‘Wonen in een prettige omgeving. Waar het schoon, heel en veilig is. Waar bewoners elkaar groeten en respect hebben voor elkaar.’ Veel verschillende zaken bepalen het woongenot van bewoners. Niet alleen de kwaliteit van de woning, maar ook de kwaliteit van de woonomgeving. Ligt er veel of weinig zwerfvuil op straat? Zijn er dingen kapot of is alles heel? Voelen mensen zich veilig als ze ’s avonds op straat lopen? Groeten bewoners elkaar in de flat? Al deze zaken bepalen samen de leefbaarheid in de buurt.

Investeren in leefbaarheid: ja! Sponsoring? Nee.

WonenBreburg investeert in leefbaarheid. Het hoort bij ons doel om samen met bewoners onze wijken op orde te houden. Prettig en leefbaar.

WonenBreburg is actief betrokken bij de buurten en wijken waar onze huurders wonen. Een manier om dat te tonen, is het faciliteren van initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in wijken van Breda en Tilburg. Initiatieven die tot doel hebben bewoners uit de wijk elkaar te laten leren kennen: jong en oud en buren met verschillende culturen. We ondersteunen ook initiatieven die ervoor zorgen dat de wijk schoon en opgeruimd is én activiteiten die ervoor zorgen dat het leven in de wijk verbetert. WonenBreburg sponsort niet. De WoningWet verbiedt het ook.