Nieuws

140 samenwerkingpartners onder de indruk van Een vreemde Wereld

Maandag 17 juni, kwamen honderdveertig samenwerkingspartners uit Breda en Tilburg samen in filmzaal Cinecitta om de documentaire Een vreemde wereld te bekijken. In de documentaire volgt Julia von Graevenitz vier statushouders tijdens hun eerste jaar integratie in Amsterdam. Inburgeren, werk, naar school, een huis zoeken en inrichten, financiën op orde krijgen, kinderopvang, het leren van de taal, er wordt veel van een statushouder gevraagd dat eerste jaar. Daarbij wordt de statushouder overvallen door de complexiteit van de Nederlandse samenleving.

Lees meer

Gertrudisoord wordt steeds groener

Vrijdag 14 juni organiseerden we met collega's van Laurentius een tuindag in Prinsenbeek. De huurders van nieuwbouw van WonenBreburg en bestaande woningen van Laurentius gingen lekker aan de slag met een tuinierstudent.

Lees meer

WonenBreburg komt met De WarmteWissel

Samen met de 7 Lente-corporaties heeft WonenBreburg grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Onze opgave is om de gehele woningvoorraad CO2-neutraal te maken voor 2050. Om deze transitie te kunnen maken met een neutrale impact...

Lees meer

Jubileumfeest De Havenmeester (Tilburg)

‘De Havenmeester’ in de Tilburgse Piushaven bestaat vijf jaar. Eind 2013 werden de eerste van de in totaal 209 woningen opgeleverd. Het is één van de eerste projecten waarmee de Piushaven veranderde naar de bruisende buurt die het nu is...

Lees meer

#bijzonderwordtgewoon: kijk naar het verhaal van Thijs

Ontmoet onze huurder Thijs die vanuit een dakloze situatie de regie op zijn leven terug nam. Met een woning van WonenBreburg en begeleiding vanuit SMO Traverse woont Thijs nu zelfstandig. #bijzonderwordtgewoon #ondersteuning #dichtbij ...

Lees meer