140 samenwerkingpartners onder de indruk van Een vreemde Wereld

Maandag 17 juni, kwamen honderdveertig samenwerkingspartners uit Breda en Tilburg samen in filmzaal Cinecitta om de documentaire Een vreemde wereld te bekijken. In de documentaire volgt Julia von Graevenitz vier statushouders tijdens hun eerste jaar integratie in Amsterdam. Inburgeren, werk, naar school, een huis zoeken en inrichten, financiën op orde krijgen, kinderopvang, het leren van de taal, er wordt veel van een statushouder gevraagd dat eerste jaar. Daarbij wordt de statushouder overvallen door de complexiteit van de Nederlandse samenleving.

In gesprek over Brabantse context
Na het bekijken van de film gingen de aanwezigen met de regisseur en elkaar in gesprek over de praktijk in Tilburg en Breda. Veel dingen blijken beter geregeld dan in Amsterdam, maar er is toch ook bij ons hardnekkige problematiek zichtbaar. Herkenbaar in onze steden is dat statushouders in het begin al genoeg aan hun hoofd hebben. Het aarden in onze omgeving vraagt al zoveel dat andere zaken zoals werk vinden op het tweede plan komen.
Bijkomende problemen, zoals psychische klachten, zijn nog ingewikkelder, omdat in veel culturen het niet gewoon is om je kwetsbaar op te stellen, zeker niet naar een vreemde. Bovendien weet een statushouder vaak niet eens dat er hulpverlening beschikbaar is.Samenwerking in de volle breedte is essentieel
Wat helpt is iemand in de buurt bij wie je terecht kunt met vragen en die je wegwijs kan maken in de regels en in de wijk. Hier kan ook bij horen het kennismaken met de buren, immers: onbekend maakt onbemind. Dat gaat twee kanten op. Aan de professionals in de zaal was het advies om hierbij gebruik te maken van sleutelfiguren in de wijk en uit de gemeenschap van statushouders. Samenwerking van de netwerkpartners in de volle breedte is hierbij cruciaal.
Het was een warme, en waardevolle middag waarbij we met alle aanwezigen hebben nagedacht over hoe we onze nieuwe inwoners goed kunnen helpen landen. Daarbij gaan er al veel dingen goed, én was er ruimte om zorgen te uiten. De middag heeft deze zorgen opnieuw op de kaart gezet en WonenBreburg kijkt in de komende periode samen met de aanwezige partners waar we elkaar nog beter kunnen vinden.

Reacties na afloop van de film:

“Hoe het is voor een vluchteling om in Nederland en vooral zijn bureaucratie terecht te komen. Ik ben bewuster gaan kijken naar mijn rol als professional hierin.”

“Wat me bijblijft is dat door onze systeemwereld en niet buiten de hokjes kunnen denken, samen zoeken naar mogelijkheden ipv blind vasthouden aan regels en protocollen, het leven van onder andere statushouders nog zwaarder wordt.”

“Duidelijk werd op deze dag dat wij met zijn allen goed op weg zijn, maar ook een lange adem moeten hebben en niet te snel moeten loslaten.”