14.000 huurders geen huurverhoging

Lees hier de blog van Aline Zwierstra, directeur/bestuurder WonenBreburg:

Onze huurders moeten betaalbaar kunnen (blijven) wonen. 14.000 huurders krijgen dan ook per 1 juli 2017 géén huurverhoging. Een gedeelte hiervan krijgt zelfs een huurverlaging. Bijna 9.000 huurders krijgen een verhoging van 0,3% (inflatie). Dat zijn huurders waarbij de huidige huur het verst onder de streefhuur* ligt die bij de woning hoort. Daarnaast krijgen huurders met een hoger inkomen een huurverhoging van 2,9% en 4,3% (afhankelijk van de hoogte van de huidige huur).

Tot deze afspraken zijn we gekomen na goed geluisterd te hebben naar onze huurdersvertegenwoordiging. Zij stuurden aan op huurmatiging, wij kwamen met dit voorstel en daarna gaven ze eind maart positief advies.

Wim Leerves, voorzitter van Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg: “Wij zijn weer blij overeenstemming te hebben. En trots dat we 14.000 huurders op 0% hebben kunnen houden.”

Blij en trots ben ik ook. Want ik en vooral mijn collega’s in de wijk en bij huurincasso zien dagelijks dat het hard nodig is om de huur niet te verhogen. Een groot deel van de huurders redt het net. Omdat hun inkomen de laatste jaren niet of nauwelijks is gestegen of is gedaald. Het is echter wel nodig om inkomsten te hebben, zodat we kunnen blijven investeren in (groot)onderhoud. Veel woningen staan er al jaren. Het is zaak ze schoon, heel en veilig te houden.

We vragen alleen een huurverhoging aan de huurders waarvan de huidige huur het verst van de streefhuur* ligt of aan de huurders die een hoger inkomen hebben. Dat is wat ons betreft het meest eerlijk. Want die huurders betalen nog niet het bedrag dat de woning eigenlijk waard is. Huurders zijn per brief geïnformeerd en bovendien zegt dit filmpje alles.

Daarnaast gaan we nog steeds uit van de sterke schouders die extra lasten kunnen dragen. Dus huurders met een hoger inkomen, krijgen ook een hogere huurverhoging.

In het Ondernemingsplan 2017-2020 belooft WonenBreburg te gaan voor Betaalbaarheid. De komende jaren willen we de huur gemiddeld niet meer laten stijgen dan inflatie. Ook vorig jaar waren er al 5.000 huurders die geen huurverhoging kregen, waarvan sommigen een verlaging.

Zoals gezegd ben ik trots. Onze keuzes doen recht aan Betaalbaarheid met 14.000 huurders die geen huurverhoging krijgen en een eerlijke deal met huurders die nog ver van de streefhuur zitten en zij met een hoger inkomen. Trots op dat ik dit met uw huurdersvertegenwoordiging mocht afspreken. Het is de laatste huuraanpassing die ik met ze teken, want ik maak per 1 juni een volgende stap in mijn carrière. Dat doe ik met een gerust hart, wetende dat we ook de komende jaren gaan voor huurmatiging, waarmee we zorgen dat de huur gemiddeld niet meer stijgt dan inflatie.

*streefhuur is de huur die passend is bij de woning.

Naast Betaalbaarheid, doet WonenBreburg concrete uitspraken/beloften op het gebied van Optimale Dienstverlening, Beschikbaarheid, Succesvolle Wijken, Duurzaamheid, Financieel Gezond zijn en ze belooft een Organisatie te zijn, die continu verbetert. Lees hier meer.
 


Wim Leerves, voorzitter van Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg