Breda: Sloopbesluit woongebouwen Roggeveenstraat, Hudsonstraat en Planciusplein definitief

Op 20 februari jl. heeft de Gemeente Breda akkoord gegeven op het definitieve sloopbesluit voor de bijna 300 woningen aan het Planciusplein en omgeving. Voor de huidige huurders van deze woningen was vanaf het moment dat ze gingen huren duidelijk dat dit van tijdelijke aard zou zijn. Nu zijn de huidige huurders allemaal geïnformeerd over wat de laatste dag is van hun huurcontract.

De sloop vindt in 3 fases plaats:

  • Voor de bewoners van de Spitsbergenstraat, Nova Zemblastraat en Nansenweg (fase 1) geldt 1 juli 2018 als laatste dag van het huurcontract.
  • Voor de bewoners van de Roggeveenstraat en Hudsonstraat, oneven huisnummers, (fase 2) geldt 1 januari 2019 als laatste dag van het huurcontract.
  • Voor de bewoners van de Hudsonstraat, even huisnummers, en Planciusplein (fase 3) geldt 1 juli 2019 als laatste dag van het huurcontract.

De bewoners worden door WonenBreburg zorgvuldig begeleid, afhankelijk van de hulpvraag die ze hebben. Bij de ene huurder is deze groter dan bij de buurman of -vrouw. WonenBreburg heeft het beheer van de woningen die nu al leeg komen overgedragen aan Ad Hoc leegstandsbeheer. De woningen worden tijdelijk via anti-kraak beheerd, tot het moment dat de woningen worden overgedragen aan de aannemer voor de sanering en de daadwerkelijke sloop.

Vanaf maandag 12 maart worden de eerste tekenen van de aanstaande sloop zichtbaar. De achtertuinen van de woongebouwen aan de Spitsbergenstraat, Nova Zemblastraat en Nansenweg worden leeggemaakt voor bodemonderzoek. Daarna start, na de bouwvak, fasegewijs de daadwerkelijke sloop van de gebouwen.

Door de realisatie van het Dr. Struyckenplein in 2014 heeft de wijk Heuvel een goede impuls gekregen. De wens van zowel de gemeente als WonenBreburg is om deze wijkontwikkeling door te zetten. Dat kan door differentiatie in woningbouw in de direct aangrenzende plangebieden, die nu vrijkomen om nieuwbouw te realiseren. Voor het braakliggende terrein aan de Jan Ligthartstraat e.o. wordt binnenkort een bestemmingsplan in procedure gebracht. Hier ligt een mooie opgave en kans voor een nieuwe ontwikkelaar/aannemer. Voor het gebied aan het Planciusplein e.o. loopt de planvorming nog. De ambitie voor het gehele plangebied is gebaseerd op de cultuurhistorische waarde van de bestaande stedenbouwkundige structuur en de gewenste en noodzakelijke programmatische en fysieke vernieuwing.