Caroline Timmermans maakt bestuur compleet

Per 1 november 2017 maakt Caroline Timmermans het bestuur van WonenBreburg weer compleet. “Komende tijd wil ik graag kennismaken met onze stakeholders met wie wij samenwerken in onze wijken. Denk aan maatschappelijke partners in de sectoren Wonen, Welzijn, Zorg, Politie, en Onderwijs. Ik wil de verbinding met die partijen verder versterken en vooral ook kijken waar kunnen wij net die stap extra zetten, net iets meer doen. Ik kom hier graag in 2018 op terug in deze nieuwsbrief.”

De nieuwe taakverdeling binnen het bestuur ziet er (in grote lijnen) als volgt uit:
Hans Pars is de bestuursvoorzitter en stuurt de Vastgoedafdelingen aan, met uitzondering van de afdeling Reparatieonderhoud.
Caroline Timmermans is verantwoordelijk voor de afdelingen Wonen en Reparatieonderhoud.
Leo Schuld stuurt de afdelingen Dienstverlening, Services, Financiën en Strategie aan.

“Komende tijd wil ik graag kennismaken met onze stakeholders met wie wij samenwerken in in onze wijken. Denk aan maatschappelijke partners in de sectoren Wonen, Welzijn, Zorg, Politie, en Onderwijs. Ik wil de verbinding met die partijen borgen en versterken. En bekijken waar kunnen we meer doen, waar is het goed? Ik kom hier graag in 2018 op terug in deze nieuwsbrief.”, aldus Caroline.

Caroline is sinds 1 januari 2006 werkzaam bij WonenBreburg. Haar loopbaan schetst een mooie mix van sociale bewogenheid en vastgoedexpertise. Die beide kanten heeft ze de afgelopen jaren ook laten zien in haar rol van manager Ontwikkeling vastgoed. Als directeur-bestuurder kan Caroline haar kwaliteiten nog meer in de volle breedte inzetten.

WonenBreburg heeft in 2017 een nieuw ondernemingsplan vastgesteld voor de periode 2017-2020. Hans, Caroline en Leo, samen met alle collega’s van WonenBreburg, werken hard om dit plan te realiseren. Het gaat om het bouwen van meer betaalbare huurwoningen (ca. 1.000 extra tot en met 2020), huren die gemiddeld niet meer stijgen dan met inflatie, verduurzaming van de bestaande woningen, verder verbeteren van de dienstverlening, werken aan succesvolle wijken, financieel op orde blijven en de medewerkers en organisatie verder ontwikkelen.

De eerste resultaten hiervan zijn al geleverd en daar blijft het niet bij. 14.500 huishoudens kregen dit jaar geen huurverhoging. We zijn in 2017 gestart met het bouwen van 361 woningen en doordat we vorig jaar weer 595 woningen in labels hebben verbeterd, heeft 24% van onze woningen al een energielabel B of beter.