Eerste sleutels appartementen Vivianehof (Breda) uitgereikt

De eerste sleutels van het kleinschalige appartementengebouw aan het Vivianehof in Breda zijn voor de 26-jarige Simone Huisman. Samen met veertien andere jongvolwassenen met een verstandelijke beperking maakt zij de stap naar zelfstandig wonen.

“Welkom in mijn appartement”, zegt Simone Huisman (26) vol trots. Na een beetje gerommel met de sleutels staat ze in haar eigen woning. Simone heeft het zeldzame syndroom van Joubert, waarbij het verbindingsstuk van de kleine hersenen naar de hersenstam niet is aangelegd. Haar fijne motoriek is hierdoor minder ontwikkeld en de coördinatie van bewegingen gaat moeizamer. Maar dat staat zelfstandig wonen niet in de weg. Want met de juiste begeleiding staat Simone – net als haar veertien buren - middenin het leven.

Niet alleen voor Simone is vandaag een grote stap, ook voor haar ouders Frans en Ingrid Huisman is de sleuteluitreiking een bijzonder moment. “Simone is de laatste van onze drie kinderen die het huis uitgaat”, vertelt Ingrid. “Bij haar broers vonden we het al lastig, laat staan bij Simone.” Het is een dubbel gevoel, omschrijft ze: “Wij hebben niet het eeuwige leven, en willen niet de verantwoordelijkheid bij onze twee andere kinderen leggen om voor Simone te zorgen als wij er niet meer zijn. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een project waar Simone zelfstandig kan wonen, én de zorg en stimulans krijgt die ze nodig heeft.”

Zo’n vijf jaar geleden hebben Frans en Ingrid zich daarom aangesloten bij het ouderinitiatief Stichting ZES (Zelfstandig En toch Samen). De ouders van de vijftien volwassen kinderen met een beperking zetten zich al sinds 2011 in om – in samenspraak met WonenBreburg - een kleinschalig appartementengebouw in het Ginneken met vijftien afzonderlijke huurwoningen, een gezamenlijke ontmoetingsruimte en 24 uurs PGB-zorg van Levin te realiseren.

De woonvoorziening is precies wat ook de ouders van Simone voor hun dochter voor ogen hadden. Frans: “Midden in de samenleving én met leeftijdsgenoten die ze de afgelopen tijd al goed heeft leren kennen.”

In mei 2017 ondertekenden het bestuur van Stichting ZES, WonenBreburg en zorgbedrijf Levin de samenwerkingsovereenkomst. Eind 2018 werd de eerste steen gelegd en deze zomer betrekken de bewoners hun woningen. Een mijlpaal vindt ook onze directeur-bestuurder Caroline Timmermans: “WonenBreburg biedt woningen aan mensen met beperkte kansen op de particuliere woningmarkt. Oók aan hen die zorg of ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Ons doel is om voor passende woningen te zorgen, daarom ontwikkelen we specifieke woonvoorzieningen als dat nodig is. Stichting ZES heeft al sinds 2011 de wens om hier, op deze plek, een eigen stek voor hun kinderen te ontwikkelen. We respecteren het doorzettingsvermogen van de betrokken ouders en zijn blij dat we nu de sleutels aan hun kinderen mogen uitreiken.”