Groen licht voor 78 koopwoningen in de omgeving Jan Ligthartstraat/Montessoristraat in Breda

Er komen 78 grondgebonden koopwoningen ten westen van het Dr. Struyckenplein. Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Breda heeft daarvoor het bestemmingsplan Heuvel, omgeving Montessoristraat opgesteld. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het college legt het plan nu ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Paul de Beer van Stedelijke Ontwikkeling: “Het plan is een belangrijke stap in de transformatie van de karakteristieke wijk Heuvel. In het nieuwe plan bewaren we de oorspronkelijke ‘lamellen’ structuur van de wijk. De nieuwe woningen voldoen aan de eisen van nu en de toekomst qua duurzaamheid en comfort. En er is een grote behoefte aan woningen. Met deze 78 koopwoningen maken we een mooie stap in de ambitie van ons Bestuursakkoord Lef en Liefde om in vier jaar tijd 6000 nieuwe woningen te realiseren”.

Toekomstbestendige wijk Heuvel
Op het inmiddels braakliggende terrein stonden aanvankelijk 150 sociale huurwoningen. Om de wijk als geheel meer toekomstbestendig te maken kiest het college voor een plan waarin meer koopwoningen aan de wijk worden toegevoegd. Tijdens een inloopavond in november 2018 is de buurt geïnformeerd over de plannen. Op de avond bleek dat de aanwezige omwonenden de bouw van nieuwe woningen enthousiast ontvingen en dat veel mensen op zoek zijn naar een nieuwe woning in Heuvel.

WonenBreburg heeft het bestemmingsplanvoorstel voor de 78 koopwoningen ingediend. Bestuursvoorzitter Hans Pars: “De planinvulling sluit aan op de in het verleden vastgestelde wijkontwikkelingsvisie om meer koopwoningen in Heuvel te realiseren. Dit wil overigens niet zeggen dat er in Heuvel geen nieuwe huurwoningen meer gebouwd worden. Enkele jaren geleden heeft WonenBreburg op het Dr. Struyckenplein nog 116 nieuwe sociale huurwoningen laten bouwen. Omdat corporaties geen koopwoningen meer mogen bouwen, verkoopt WonenBreburg de grond voor de 78 koopwoningen aan een ontwikkelaar.”