Heeft WonenBreburg bij de realisatie van onze (huur)woningen de volledige aansluitkosten aan Ennatuurlijk (of rechtsvoorgangers) voldaan?

Op dit moment zijn er nieuwe vragen van gebruikers en gebruikersgroepen over de overeenkomst tussen Ennatuurlijk en Stichting Reeshofwarmte over de aansluitbijdrage, als onderdeel van de warmterekening. WonenBreburg heeft haar huurders laten weten dat deze overeenkomst er is, en dat dit een welkome verlaging van de warmterekening kan betekenen.

WonenBreburg heeft van 1980 tot 2010 woningen gerealiseerd in de Tilburgse wijk De Reeshof. Als ontwikkelaar en bouwer waren wij destijds verplicht de woningen aan te sluiten op het warmtenetwerk. Hiervoor hebben wij een ‘bijdrage aansluitkosten’ (BAK) betaald. De tariefstelling voor gebruikers was bekend, zoals gemeente Tilburg en Essent Warmte, of rechtsvoorgangers, deze waren overeengekomen. De huurders zijn bij het aangaan van de leveringsovereenkomst destijds hiermee akkoord gegaan.

De uitspraak van de rechter in de zaak Meerhoven (Eindhoven) is door Ennatuurlijk becommentarieerd. De uitspraak ging over de vraag of eigen bouwers goed voorgelicht zijn over de aansluitkosten en tariefstelling. Wij zien geen reden(en) in deze uitspraak om onze steun aan de overeenkomst tussen Ennatuurlijk en Stichting Reeshofwarmte in te trekken. Wij willen dat onze huurders betaalbaar wonen. Met de overeenkomst tussen Ennatuurlijk en Stichting Reeshofwarmte kunnen onze huurders hun woonlasten verlagen. Daarom blijven wij bij onze aanbeveling om het aanbod van Ennatuurlijk te accepteren. Voor verdere vragen verwijzen wij naar Ennatuurlijk.