Huurverhoging 2019

Bij WonenBreburg staat betaalbaarheid voorop. Sinds 2017 hebben wij deze ambitie, voor wat betreft onze huursomstijging, vastgelegd in een concrete doelstelling. De huursom van WonenBreburg stijgt, gemiddeld in de ondernemingsplanperiode 2017-2020, niet meer dan met inflatie. Ook in 2019 maken we deze ambitie uiteraard waar! Onze huursom stijgt in heel 2019 met niet meer dan 1,6%.

Onze huurverhoging moet binnen deze ambitie passen. We zijn dan ook erg blij dat dit voor het derde jaar op rij is gelukt. Op zaterdag 13 april jl. vielen de huurverhogingsbrieven op de deurmat bij de huurders en konden zij zien wat het voor hen betekent. Met de huurverhoging brengen we de prijs van de woning weer in verhouding tot de kwaliteit van de woning. Ruim 3.300 huishoudens ontvingen een brief met daarop geen huurverhoging, waarvan zo’n 1.500 huishoudens zelfs een huurverlaging kregen. De grootste groep huishoudens, ruim 16.000, ontvingen een huurverhoging van 0,5% of 1,6% (inflatie). Nog zo’n 4.300 huishoudens kregen een huurverhoging hoger dan inflatie (2,6%). We volgen daarnaast het principe dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen. Ook in 2019 kenden we daarom de inkomensafhankelijke huurverhoging: een huurverhoging van maximaal 5,6% voor huishoudens in een sociale huurwoning, met een gezamenlijk inkomen hoger dan €42.436.