Inkomensverklaring Belastingdienst ontvangen: wat nu?

Hier leest u meer informatie over de inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Wat is een inkomensverklaring en waarom krijg ik die?
WonenBreburg vraagt jaarlijks bij de Belastingdienst de inkomensverklaringen op van de huurders van haar sociale-huurwoningen. Op de inkomensverklaringen van 2019 staat het vastgestelde inkomen van het huishouden in 2017 vermeld. Daarnaast staat vermeld uit hoeveel personen het huishouden toen bestond. Zowel WonenBreburg als u krijgen deze verklaring thuis gestuurd. De Belastingdienst stuurt de inkomensverklaring alleen ter informatie naar u toe. Zo weet u dat uw gegevens zijn opgevraagd en ook wat uw vastgestelde inkomen van 2017 was. Let op! U hoeft zelf verder niets te doen met de inkomensverklaring.

WonenBreburg mag de inkomensverklaringen bij de Belastingdienst opvragen, omdat woningcorporaties aan huishoudens met een inkomen hoger dan €42.436 een hogere huurverhoging mogen vragen dan aan huishoudens met een inkomen tot €42.436.

Wanneer krijgt u informatie over de huur?
De Belastingdienst stuurt de inkomensverklaring alleen ter informatie naar u toe. Zo weet u dat uw gegevens zijn opgevraagd en ook wat uw vastgestelde inkomen van 2017 was. U hoeft verder zelf niets te doen met de inkomensverklaring: de Belastingdienst stuurt deze gegevens zelf naar WonenBreburg.

Begin april stuurt WonenBreburg de huuraanpassingsvoorstellen per post naar alle huurders. Hierin ziet u of, en zo ja met hoeveel, uw huur wordt verhoogd per 1 juli 2019. Tot dat moment hoeft u niets te doen en kunt u niets doen.