Meekijken met...

Eddy Timmermans vormt de huurdercommissie samen met Jurgen Nouwens (secretaris), Ad van Laarhoven (penningmeester), Riet Leemans (lid) en Dré van Spaendonk (lid). Zo’n acht keer per jaar komt het vijftal samen om te vergaderen. Daarnaast bezoekt de commissie regelmatig bijeenkomsten van WonenBreburg en de huurdersbelangenorganisatie en lopen de leden twee keer per jaar een inspectieronde door het gehele complex.

Serieus genomen
Ad vertelt: “We hebben regelmatig contact met de wijkagenten, wijkregisseur en de gemeente. We vertellen wat er speelt en melden het wanneer er bijvoorbeeld niet goed is schoongemaakt of als er overlast is door hangjongeren.” Riet vult aan: “We nemen onze taak serieus en worden daardoor ook serieus genomen. En met resultaat! Mede dankzij onze commissie zijn er maatregelen genomen om het winkelcentrum schoon te houden en is er een extra wijkagent ingezet voor meer veiligheid.”

Ze zijn de ogen en oren van WonenBreburg en huurdersbelangenorganisatie Wonen 99: de leden van de huurderscommissie Heyhoef. In en om het winkelcentrum in de Reeshof is het zelden rustig. De commissie heeft er dan ook genoeg te doen. Voorzitter Eddy Timmermans: “We houden ons bezig met alles wat speelt in de gemeenschappelijke ruimtes en de omgeving van het appartementencomplex. Zo dragen we bij aan een plek waar het voor alle huurders fijn wonen is.”

Volle agenda
De vergaderingen van de commissie gaan er officieel aan toe. Jurgen: “We vergaderen met een agenda, waar altijd heel wat op staat. Van maatregelen om de veiligheid te verbeteren en overlast te beperken tot het
onderhoud van de plantenbakken. We bespreken heel diverse onderwerpen. Ook bespreken we de bewonersvergadering en de nieuwjaarsreceptie die we jaarlijks organiseren om huurders te informeren en de betrokkenheid te vergroten.”

Ook in het weekend
Deze zondag staat er geen vergadering op de planning, maar bezoekt de commissie de verenigingenmarkt die plaatsvindt in de Heyhoef. Dré: “We nemen graag een kijkje bij dit soort evenementen, om binding met de buurt en bewoners te houden. En na afloop checken we altijd nog even of er netjes opgeruimd is. Ons werk als huurdercommissie gaat altijd door, ook in het weekend. Gelukkig doen we het allemaal heel graag!”

Wilt u meer weten over huurderscommissies en het HBO? Kijk op hun eigen pagina.