Onze vakmannen en verhuurmedewerkers doen het goed! WonenBreburg hoogste score voor huurdersoordeel in AedesBenchmark

Onze huurders vinden de dienstverlening beter dan vorig jaar en ook beter dan gemiddeld in het land. Huurders met reparatieverzoeken en nieuwe huurders geven ons gemiddeld een 7,9. Landelijk geven huurders hun corporatie een 7.5. Bewoners die bij ons een woning verlaten geven ons een 7,2 en landelijk is dat een 7,4. We gaan kijken hoe we dat kunnen verbeteren.

Huurders vinden dienstverlening beter
In 2017 waarderen huurders de dienstverlening van woningcorporaties hoger, ondanks steeds lagere bedrijfslasten en minder personeel.
Bij WonenBreburg geven huurders met reparatieverzoeken en nieuwe huurders geven ons gemiddeld een 7,9. Een stijging van respectievelijk 0,5 en 0,3. Huurders die hun woning verlaten geven ook een hoger cijfer dan het jaar daarvoor, 7,2 tov 7.0.
Dit is wel het proces waar we moeten kijken hoe we kunnen verbeteren binnen de keuzes die we daar hebben gemaakt.

Betaalbaarheid
WonenBreburg verhoogt haar huur gemiddeld niet meer dan inflatie. Ook dat is terug te zien in de vergelijking.
De gemiddelde huurverhoging is in 2017 0,24% en in 2016 1%. In de jaren daarvoor was de huurverhoging gemiddeld hoger, de keuze voor de komende jaren is gemaakt om de huur gemiddeld niet meer dan met inflatie te laten stijgen.

Beschikbaarheid
De ontwikkeling van onze betaalbare voorraad is met 0,9% gestegen. Tot aan 2020 bouwt WonenBreburg 1000 nieuw betaalbare woningen. In 2017 heeft WBB alweer ruim 200 nieuwbouwwoningen opgeleverd in de Lage Kant, Driesprong en Leistraat in Breda en Rosmolen in Tilburg. Ook heeft WBB een flink aantal woningen in aanbouw, zoals de Nieuwe Inslag, Gertrudisoord en Vogelenzanglaan in Breda en Clarissenhof, Wagnerplein en Paletplein in Tilburg.

Bedrijfslasten
Een andere belofte uit ons Ondernemingsplan is dat we financieel gezond blijven. Zaak om te blijven sturen op oa de bedrijfslasten.
De benchmark laat zien dat we daarin flinke stappen hebben gemaakt. Van een gemiddelde van 1292 euro per vhe in 2014 naar 817 euro per vhe in 2016.

Nieuwe elementen zijn Onderhoudskosten en Duurzaamheid
Een benchmark heeft altijd tijd nodig om echt appels met appels te vergelijken. Wij gaan deze uitkomsten verder analyseren en ervan leren. Duidelijk zijn onze doelen op dit gebied.
•In de komende 10 jaar worden woningen met een E-, F- of G-label, waarvoor groot onderhoud staat gepland, verduurzaamd naar een energielabel B (of beter), indien technisch mogelijk en kwalitatief wenselijk.
• We krijgen inzicht in de Co2-voetafdruk van WonenBreburg (binnenkort meer hierover) en hebben die in 2020 met 10% gereduceerd.

Aedes-benchmark
Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken, verbeteren en van elkaar leren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere
belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en bestaat uit vijf onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en
beschikbaarheid/betaalbaarheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector.


Klik op de afbeelding voor een grote weergave