Rondleiding voor wethouder in Geeren-Noord Breda

Groot onderhoud aan 305 woningen alleen, zorgt niet voor een fijnere leefomgeving. Daar zijn ook de bewoners zelf en de gemeente voor nodig. We grepen vorige week het onderhoudstraject aan voor een rondleiding en gesprek over de toekomst. Genoeg stof tot nadenken en actie gezien het feit dat deze woningen gasloos worden en er afval/energiecoaches zijn die de bewoners gaan helpen.

WonenBreburg heeft vanaf de eerste plannen voor het groot onderhoud in de Joris Nempe- en Wensel Cobergherstraat nadrukkelijk de samenwerking met de gemeente gezocht. Hier is een integraal plan uit gekomen waar subsidie voor is verleend. Deze wijkgerichte aanpak was de aanleiding van wethouder Greetje Bos (Leefbaarheid, Wijkveiligheid, Financiën en Energie) om Geeren-Noord te bezoeken. Projectleider Feicko en woonconsulent Cindy leidden haar rond, samen met Berna Kousemaker (wijkmanager Breda Noord), Arjan Zonneveld (stadsmarinier Breda Noord) en Anne Jelle Lycklama à Nijeholt (teamleider wijkzaken). De energiecoaches van PakhuisB en Raymond van Beek (lid Wijkavontuur Hoge Vucht, secretaris van de Flatraad JorisWensel en coördinator van het afvalproject) sloten ook aan om over hun aanpak te vertellen.

Cindy: “De woningen worden gasloos en gaan over op individuele stadsverwarming. We sluiten de stortkokers af, maken het gebouw veiliger, duurzamer en energetischer. Naast deze aanpak, proberen we de wijk positieve impulsen te geven. De afval/energiecoaches helpen de bewoners om nog meer energie te besparen. Ook helpen ze hen met de transitie naar een andere manier van afvalinzameling. PakhuisB pakt het goed aan. Ze leiden ook nog eens andere bewoners op tot coach, zodat bewoners elkaar gaan helpen in de toekomst.”

Wethouder Bos was enthousiast, vooral toen het over de integrale aanpak en energiebesparing ging. Er liggen echt veel kansen om de bewoners te ondersteunen. Ze complimenteerde alle medewerkers voor de aanpak en komt zeker nog een keer terug.

De rondleiding ging van de flats aan de Joris Nempe- en Wensel Cobergherstraat langs de speeltuin. Samen met de wijkbeheerder van de gemeente en verschillende bewoners krijgt deze een opknapbeurt. Over dik een jaar – eind 2019 – is het onderhoudstraject klaar.