Sloop woongebouwen 1e fase Heuvel gestart

Kans voor nieuwe impuls voor de stad Breda waarin koop en betaalbare huur samen kunnen gaan.

Op maandag 8 oktober is de daadwerkelijke sloop van de woongebouwen aan de Spitsbergenstraat, Nova Zemblastraat en Nansenweg begonnen. De sloop van de andere woningen aan de Roggeveenstraat, Hudsonstraat en Planciusplein staat gepland voor begin en medio 2019. Dit maakt onderdeel uit van de totale wijkontwikkeling van de Heuvel. Einddoel is een gevarieerde buurt met nieuwe betaalbare sociale huurwoningen en koopwoningen. Ook het openbaar gebied wordt meteen mee aangepakt en verbeterd.

Op 20 februari 2018 gaf de Gemeente Breda akkoord op het definitieve sloopbesluit voor de bijna 300 woningen aan het Planciusplein en omgeving. Voor de huidige huurders van deze woningen was vanaf het moment dat ze gingen huren duidelijk dat dit van tijdelijke aard zou zijn. De sfeer onder de bewoners is goed, mensen helpen en steunen elkaar. Het team van WonenBreburg doet al het mogelijke om de bewoners te helpen en adviseren met het vinden van nieuwe huisvesting.

De omwonenden van het gebied zijn ook geïnformeerd. Met de aannemer is afgesproken dat hij de overlast tot een minimum probeert te beperken. We verwachten dat de werkzaamheden van de 1e fase medio december zijn afgerond. Het gebied wordt daarna ingezaaid, totdat de bouw van nieuwe woningen van start gaat.

Kans voor een ontwikkelaar en wens voor betaalbare huurwoningen
De wens van zowel de gemeente als WonenBreburg is om de wijkontwikkeling van Heuvel door te zetten. Dat kan door differentiatie in woningbouw in de direct aangrenzende plangebieden, die nu vrijkomen om nieuwbouw te realiseren. Voor het braakliggende terrein aan de Jan Ligthartstraat e.o. wordt binnenkort een bestemmingsplan in procedure gebracht. Hier ligt een mooie opgave en kans voor een nieuwe ontwikkelaar/aannemer. Voor het gebied aan het Planciusplein e.o. loopt de planvorming nog. Het is de bedoeling dat WonenBreburg in een deel van het gebied weer nieuwe sociale huurwoningen gaat terugbouwen.

Combinatie van bestaande structuur en wens voor de toekomst
De ambitie voor het gehele plangebied is deels gebaseerd op de cultuurhistorische waarde van de bestaande stedenbouwkundige structuur en deels op de gewenste en noodzakelijke programmatische en fysieke vernieuwing. Het beeldkwaliteitsplan (BKP) en het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan (VOSP) zijn de onderleggers van het bestemmingsplan waarin de ambitie is verwoord. Ook het openbaar gebied wordt verbeterd.