Vacature Huurderscommissaris per 1 januari 2018

Wegens het aflopen van een zittingstermijn van de huidige huurderscommissaris per 31 december 2017 is de Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg op zoek naar een nieuwe huurderscommissaris (M/V) met een deskundigheid op het maatschappelijke en volkshuisvestelijk vlak.

 • Beschikt over brede maatschappelijke belangstelling met een verankering in de lokale gemeenschap; aantoonbare maatschappelijke bewogenheid.
 • aantoonbare ervaring en/of affiniteit heeft met de volkshuisvesting, het huurderswerk en het regionale netwerk.
 • Kennis en inzicht in sociale processen.
 • Gevoel voor verhoudingen tussen partijen.
 • Is mensgericht, toegankelijk, een bruggenbouwer. Combineert tact met flair; evenwichtig en flexibel; en in staat tegenstellingen te overbruggen.
 • Visie op toekomstige rollen van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen.
 • Interesse in het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere (markt)partijen.
 • Enige kennis van en inzicht in relevante wet- en regelgeving, juridische vraagstukken en juridische consequenties van besluiten.
 • Ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen.
 • Woonachtig in het werkgebied van WonenBreburg. Bij voorkeur Breda e.o.

  Hier vindt u het volledige profiel van de positie en de kandidaat.

Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg
Deze vacature wordt gesteld door Stichting Huudersbelangen WonenBreburg vanuit het recht om een bindende voordracht te doen voor een lid van de Raad van Commissarissen.
De Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg is de huurdersorganisatie op bedrijfsniveau van WonenBreburg. SHW vertegenwoordigt alle huurders van WonenBreburg. Met WonenBreburg bespreekt SHW alle zaken die voor huurders van belang zijn.
In SHW verband werken samen het BewonersPlatform WonenBreburg Breda en de Huurders Belangen Organisatie Wonen 99 uit Tilburg. De huurdersorganisaties zijn actief in beide steden en koppelen de uitkomsten van het overleg door aan de Commissies van Huurders.
In het kader van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder en de afgesloten samenwerkingsovereenkomst heeft SHW recht op het doen van twee bindende voordrachten voor de RvC en maakt daar gebruik van.

Procedure
Bent u onze geschikte kandidaat en wilt u uw kennis en kunde maatschappelijk inzetten, dan nodigen wij u uit vóór 26 juni 2017, schriftelijk te reageren.
U kunt uw schriftelijke motivatie en CV sturen naar het bestuur van de SHW via vacature@adprom.nl

De procedure wordt begeleidt door Leo van Gerven van AdProm. Leo van Gerven adviseert de Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg in hun werkzaamheden en overleg met WonenBreburg en in die hoedanigheid ook betrokken bij deze selectie. De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 12 juli en donderdag 13 juli 2017. Wij verzoeken u deze dagen voorlopig vrij te houden in uw agenda.

Voor vragen of verdere toelichting kunt contact opnemen met de heren Wim Leerves (voorzitter SHW en BewonersPlatform Breda) via 06 14 57 17 72 of Leo van Gerven – 06 44 54 01 44 of per e-mail wleerves@ziggo.nl of leovangerven@adprom.nl.

WonenBreburg
WonenBreburg is een maatschappelijk georiënteerde sociale verhuurder. WonenBreburg richt zich als sociale woningcorporatie in het woningmarktgebied Tilburg-Breda op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de woningmarkt. Samen met bewoners en andere belanghebbenden draagt WonenBreburg bij aan leefbare wijken. WonenBreburg heeft bijna 30.000 verhuurbare eenheden en er werken ca. 350 betrokken medewerkers, verspreid over een aantal locaties in Tilburg en Breda. Als belangrijkste doel streeft WonenBreburg naar het betaalbaar houden van haar woningbezit en het toevoegen van nieuwe, duurzame woningen aan de sociale huurvoorraad. In haar handelen stelt WonenBreburg wijken en bewoners centraal. Verder streeft WonenBreburg naar een optimale dienstverlening richting bewoners en partners en een kostenefficiënte werkorganisatie.

RVC van WonenBreburg
De Raad van Commissarissen van WonenBreburg (RVC) vervult zijn toezichthoudende rol constructief kritisch en stelt zich actief op de hoogte van volkshuisvestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De RVC is het klankbord en de adviseur van het Bestuur. Daarnaast vervult de RVC de rol van werkgever van de bestuurders. De Raad is divers van samenstelling: verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise en persoonlijkheidskenmerken. De RvC hanteert de governance code van de sector.