Van huismeester naar buurtbeheerder en huismeesterkantoor naar wijkkantoor

Buurtbeheerder Marjolein en opzichter Wim in haar wijkkantoor aan de Brusselstraat in Breda

WonenBreburg werkt met 5 wijkteams waarin alle kennis en ervaring samen komen. Zo zorgen we dat we sneller in 1 keer het goede antwoord geven, de huurders beter kennen en zij ons.

De woonconsulenten, buurtbeheerders (voorheen huismeesters), medewerkers huurincasso, opzichters en vakmannen werken samen vanuit onze wijkkantoren direct in de buurt van onze huurders. Dichtbij om goed naar huurder te luisteren en daarna snel te handelen en te helpen als er vragen of problemen zijn. Sommige medewerkers zijn alleen tijdens spreekuren of op bepaalde dagen aanwezig.

Buurtbeheerders die voorheen huismeesters heetten, hebben een belangrijke taak in de wijk. Waar ze jaren terug vooral klusjes deden, zijn ze nu de ogen en oren van de wijk. Ze werken nauw samen met onze netwerkpartners zoals de wijkagenten, IMW, Vluchtelingenwerk en welzijnsorganisaties (o.a. Contour de Twern en Surplus) om bij te dragen aan de leefbaarheid in onze wijken. Onze buurtbeheerders spelen daarnaast een belangrijke rol in de instroom van huurders vanuit Beschermd Wonen en de huisvesting van statushouders. De functienaam buurtbeheerder dekt dus beter de lading van hun dagelijkse taken. En, wist u dat we ondertussen zes vrouwelijke buurtbeheerders hebben? Ook bij hen past de nieuwe functienaam beter.

Meer lezen: loop een dag mee met buurtbeheerder Frank Sjaardema in de Tilburgse wijken Korvel, Sint Anna, Zorgvlied en Oerle.

Wie is mijn woonconsulent of buurtbeheerder?
Dat vindt u op uw persoonlijke pagina in ‘Mijn WonenBreburg’.