Verkoop twee wooncomplexen aan Stichting Administratiekantoor OG

De verkoop is het gevolg van onze focus op onze doelstelling: het bouwen en verhuren van betaalbare sociale huurwoningen in Breda en Tilburg. Het gaat om woontoren Constant en wooncomplex Het Turfschip in Breda: deze wooncomplexen bestaan voor bijna 100% uit huurwoningen in de vrije sector.

Rotsvast beheert vanaf maandag 2 december de 113 appartementen en 84 parkeerplaatsen. De huurders ontvingen in het voorjaar van 2019 al een brief met het voorgenomen besluit en kregen vandaag een brief met de naam van de nieuwe eigenaar en meer informatie. De huurcontracten veranderen niet; huurders behouden gelijke rechten en plichten en worden blijvend beschermd door de geldende Nederlandse huurwetgeving.

Twee weken geleden berichtten we nog over de verkoop van ons bezit in Rijen, Chaam en Galder aan woonstichting Leystromen in Rijen. We investeren de opbrengst van al onze verkopen in nieuwbouw en verduurzaming van bestaand bezit. Afgelopen jaar leverden we, ondanks schaarste aan locaties, circa 250 nieuwe betaalbare huurwoningen op in Breda en Tilburg, denk aan Driesprong, Gertrudisoord en Nieuwe Inslag.