WonenBreburg en Van Wijnen maken concrete afspraken over social return in groot onderhoud Breda

WonenBreburg richt zich als sociale woningcorporatie in Breda en Tilburg op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de particuliere woningmarkt. Op allerlei manieren proberen wij daar invulling aan te geven. De vastgoedprojecten die wij (laten) uitvoeren, bieden een mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te bieden op een baan en daarmee hun woon- en leefsituatie te verbeteren. Daarom zijn we in 2013 begonnen met social return.

Deel van aanneemsom is voor social return
Bij de uitvraag voor het groot onderhoud aan de Wensel Cobergherstraat hebben we de verplichting opgenomen om een deel van de aanneemsom middels social return in te vullen. Dat wordt voor dit project door hoofdaannemer Van Wijnen uit Breda voortvarend opgepakt. Zij hebben de hulp ingeroepen van een ondersteunende partij: MVO Solutions. Deze partij is gespecialiseerd in de sociale invulling van personeelsvraagstukken. Het doel van Van Wijnen is om voor dit grote project concrete afspraken te maken met mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan voor leer-, stage- en werkplekken of wellicht zelfs arbeidsplaatsen. Daarin is ook de samenwerking gezocht met de gemeente Breda en Werk Aan de Wijk.

Het begin is -onbewust- al gemaakt
Gisteren vond een inspirerende bijeenkomst plaats waarin MVO Solutions, samen met Peter Riemers (directeur Van Wijnen Breda), Karin op ’t Hoog (projectleider social return WonenBreburg) en Feicko Kooistra (projectleider groot onderhoud WonenBreburg), uitleg gaven aan een aantal onderaannemers over alle mogelijkheden en kansen op het gebied van social return. Aan het einde van de bijeenkomst bleek dat bedrijven die bij de opening aangaven niet bewust bezig te zijn met social return, toch al verschillende mensen uit diverse doelgroepen aan het werk hebben. Dat is mooi! MVO Solutions gaat beginnen met een inventarisatie bij de betrokken onderaannemers, om te bepalen hoeveel mensen er al vanuit een social return achtergrond werkzaam zijn. Tot slot is door alle partijen de intentie uitgesproken om niet alleen de verplichting te realiseren, maar het maximale uit het project te halen.