WonenBreburg scoort goed in benchmark voor huurincasso: vroeg signaleren en stappen naar maatwerk

In vergelijking met de 10 grootste corporaties scoort WonenBreburg op het gebied van huurincasso goed. Onze inzet is er op gericht om de situatie voor onze huurders zo beheersbaar mogelijk te houden, zodat wij samen snel kunnen werken aan een oplossing. Dit hebben we bereikt met vroege signalering van de achterstand en direct contact zoeken met de huurder op alle mogelijke manieren. En het creditmanagementsysteem waardoor we beter kunnen plannen. Zo zorgen we dat we onze huisbezoeken niet te vroeg (omdat de huurder bijvoorbeeld nog op geld zit te wachten) en niet te laat plannen (als huurder krap bij kas zit). Ook intern zijn we met de vernieuwingen efficiënter en effectiever gaan werken.

Dit is een vrijwillige deelname waaraan niet alle corporaties van Nederland meedoen. In vergelijking met de 10 grootste corporaties scoort WonenBreburg op het gebied van huurincasso goed. Onze inzet is er op gericht om de situatie voor onze huurders zo beheersbaar mogelijk te houden, zodat wij samen snel kunnen werken aan een oplossing. Dit heeft alles te maken met vroege signalering, het creditmangementsysteem waardoor we beter kunnen plannen. Zo zorgen we dat we onze huisbezoeken niet te vroeg (omdat de huurder bijvoorbeeld nog op geld zit te wachten) en niet te laat plannen (als huurder krap bij kas zit). Ook intern zijn we met de vernieuwingen efficiënter en effectiever gaan werken.

Vroege signalering en bewoners bekend maken met hulp die er voor handen is, is essentieel. Dat zien we iedere dag. Eerder dit jaar gaf een van onze bewoners hierover een moedig en openhartig interview.
https://www.wonenbreburg.nl/over-ons/nieuws/mark-krijgt-financieel-weer-lucht-geef-je-over-en-sta-open-voor-hulp/

Een paar cijfers op een rij:
• 1,17 % is de totale huurachterstand
• 0,73 % is de huurachterstand van de zittende huurders
• 833 lopende betalingsregelingen die we afgesproken hebben met onze huurders in aantallen en percentages

Signalering en contact
Deze score hebben we bereikt met vroege signalering van de achterstand en direct contact zoeken met de huurder op alle mogelijke manieren. Ook ons creditmanagementsysteem heeft een grote invloed gehad op deze cijfers omdat we met dit systeem goed kunnen agenderen wanneer we een actie bij een huurder willen uitvoeren. Dit systeem geeft per huurder automatisch de juiste route met de daarbij de gewenste acties. Huurders waarbij een achterstand wordt betaald komen niet meer voor in ons systeem waardoor we niet onnodig hoeven te controleren of er nog een actie moet worden uitgevoerd. Door de routes kunnen we de werklast over de maand en de medewerkers verdelen. Een voorbeeld is dat we een huisbezoek op het juiste moment kunnen plannen, niet te vroeg (omdat de huurder bijvoorbeeld nog op geld zit te wachten) en niet te laat.

Wijkgericht werken
Onze huurincassomedewerkers werken nauw samen met consulenten, huismeesters, vakmannen en opzichters in wijkteams. Elke huurincasso medewerker is dus echt verbonden aan een vaste groep huurders. Huurders die dat willen, kunnen onze medewerkers ook spreken in de wijk zelf. Wij hopen dat het de drempel verlaagt om snel betalingsproblemen bespreekbaar te maken.

De ambities
Er valt nog steeds genoeg te verbeteren. Door middel van echt maatwerk, te luisteren wat de huurder nodig heeft en een goede samenwerking met andere collega’s en ketenpartners zijn we ervan overtuigd dat we hier ook nog een grote slag kunnen slaan.