Privacy statement WonenBreburg

4 januari 2018

Om u goed van dienst te kunnen zijn, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Deze persoonsgegevens worden door WonenBreburg verwerkt voor verschillende doeleinden die samenhangen met een goede uitvoering van uw huur- of koopovereenkomst. WonenBreburg zal uw persoonsgegevens ook verwerken indien dat wettelijk wordt voorgeschreven.
Het volledige privacyreglement van WonenBreburg, met uw rechten en verplichtingen, is te vinden op de website van WonenBreburg. Een papieren versie ligt ter inzage bij onze woonwinkels. Als u bij ons geregistreerd staat of gaat worden, kunt u een papieren versie van het privacyreglement opvragen.

Recht van inzage
U heeft recht op inzage in uw persoonlijke dossier. U kunt hier mondeling of schriftelijk om vragen. U dient zich hiervoor te kunnen legitimeren. Op uw verzoek wordt binnen twee weken schriftelijk beslist.
Als in het dossier gegevens van derden zijn opgenomen, worden deze derden eerst gehoord voordat inzage aan u wordt verleend. Indien deze derden geen inzage wil-len verlenen worden de gegevens van hen afgeschermd.

Recht van correctie
U heeft recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of vernietiging van informatie als deze onjuist is, in strijd met de privacy wet- en regelgeving is opgenomen of niet terzake doende is. U dient zich hiervoor te kunnen legitimeren. Op uw schriftelijk gemotiveerd verzoek wordt binnen twee weken schriftelijk beslist.

Recht van verzet/vernietiging
U kunt ons verzoeken informatie niet te verwerken/ te vernietigen in verband met zwaarwegende, bijzondere, persoonlijke omstandigheden. Het verzoek dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Op uw verzoek wordt binnen twee weken schriftelijk beslist.

Privacyreglement
Lees hier het uitgebreide privacyreglement.