Energievergoeding voor huishoudens die niet onder het prijsplafond vallen

Er komt een energievergoeding voor huishoudens die niet onder de overheidsregeling, het prijsplafond, vallen. Deze huishoudens hebben geen eigen contract met een energieleverancier maar betalen hun kosten voor gas, warmte en/of elektriciteit via de servicekosten aan WonenBreburg. 

Op 18 januari 2023 heeft de overheid de regeling in grote lijnen bekend gemaakt. Helaas zijn de details van deze regeling nog niet bekend. Hierdoor kunnen we op dit moment nog niet aangeven wat de regeling voor elke huurder afzonderlijk inhoudt. Dat wordt de komende periode duidelijk. 

De energievergoeding zal een vast bedrag per wooneenheid zijn en zal, afhankelijk van de energievorm (warmte, gas en elektriciteit), verschillen. 

Wat is een wooneenheid?
Een wooneenheid kan zelfstandig zijn, zoals een appartement. Of onzelfstandig, dan heeft u geen eigen voordeur, keuken en toilet. Bijvoorbeeld een studentenkamer.

De hoogte van de vergoeding
De hoogte van de vergoeding is nog niet bekend.  Zodra de regeling verder is uitgewerkt door de overheid, vermelden wij dit op de website. 

Wanneer wordt de regeling ingevoerd?
Het is nog niet bekend wanneer deze regeling wordt ingevoerd. Dat kan pas in maart of april 2023 zijn. WonenBreburg wil voorkomen dat huurders al die tijd meer betalen dan nodig is en daarom passen we vooruitlopend op de regeling de voorschotten al aan.

  • Voor de zelfstandige eenheden zijn de voorschotten voor 2023 al aangepast.
  • Voor de onzelfstandige eenheden (huurders met een woning zonder eigen voordeur, keuken en toilet) worden per 1 februari de voorschotten aangepast aan de regeling. Dat betekent dat de eerder met 150% verhoogde voorschotten worden verlaagd. Dat komt neer op een gemiddelde verhoging van 67% (elektra), 37% (gas), 10% (warmte) ten opzichte van 2022. Let op: deze percentages kunnen per huurder verschillen.