Er staat écht iets te gebeuren in Noord

“De afgelopen jaren zijn er veel pogingen gedaan om de problemen in Tilburg-Noord aan te pakken. Maar we beseffen dat het anders moet. Voorheen deden we meer van hetzelfde, nu durven we samen met de bewoners en partners in de wijk een stap verder te gaan.” De PACT-aanpak in Tilburg Noord.

Essentie:
• Langjarig
• Integraal: samen met partners en bewoners, fysiek en sociaal verbonden
• Doendenken: geen dikke beleidsstukken, geen duidelijk geformuleerd einddoel, maar leren door het te doen
• Daar waar er kansen zich aandienen: coalities vormen en durven dingen anders te doen
• Uitgangspunt: transitieleer (niet doorgaan met bijstellen van oud beleid, maar doen wat nodig is om de doorbraak te realiseren.

Tilburg Noord is de moeite waard. Het is een mooie wijk, die het verdient om nóg mooier te worden. In de PACT-aanpak bundelen daarom professionals van WonenBreburg, de gemeente, ontwikkelaars, jongerenwerkers, wijkagenten – maar bovenal de bewoners – hun krachten.

“WonenBreburg wil een bijdrage leveren aan de vooruitgang in Tilburg-Noord”, vertelt Roy Stevens, Adviseur Strategie bij WonenBreburg. “Ruim 60% van de woningen in de wijk, verhuren wij. We vinden het belangrijk dat al die huurders in een prettige omgeving wonen. Waar het veilig is en waar mensen elkaar kennen en waar ruimte is om te ondernemen en ontspannen.”

De PACT-beweging zorgt ervoor dat er in de wijk écht iets te gebeuren staat. Op initiatief van Gemeente Tilburg is de aanpak geïntroduceerd. PACT staat voor People Acting in Community Together. “Verandering ontstaat van binnenuit”, verduidelijkt Roy. “De complexe uitdagingen die er in de wijk zijn, kunnen we alleen met elkaar oplossen.”

Wens van bewoners
In een wijkarena komen de betrokkenen bij elkaar. Professionals en buurtbewoners. Daar worden ideeën gegenereerd. Eén van die professionals is woonconsulent Jessie van Dijk. “Het is een mooie wijk – ruim en groen. Onze huurders wonen er graag. Maar mensen kennen elkaar niet meer. We willen de bewoners ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. En om elkaar te ontmoeten.”

Doorbraakinitiatieven
“Daarom werken we nu aan meerdere doorbraakinitiatieven”, schetst Jessie. “In de vier flats van de Kapelmeesterlaan is de helft van de bewoners alleenstaande ouder. Zij voelen zich onveilig, er is criminaliteit en armoede. We weten dat ze elkaar graag ontmoeten, om elkaar te helpen en hun kinderen veilig te laten spelen. Daar geven we ruimte aan, zodat er een community kan ontstaan. We reserveren een woning voor kinderopvang, yogalessen of huiswerkbegeleiding. En één van de huurders gaat er ook voor andere bewoners koken.”

Naast hoge flatgebouwen verhuurt WonenBreburg in Tilburg-Noord zo’n 3.000 eengezinswoningen. Wij inventariseren of deze woningen nog voldoen aan de wensen van de bewoners. Angela Werner, projectmanager bij WonenBreburg: “Met elkaar onderzoeken wij hoe transformaties in de bestaande opzet van de woningen, tuinen en het openbaar gebied kunnen bijdragen aan de behoeftes aan andere, meer sociale en collectieve vormen in het wonen. Ook hier gericht op gemeenschapszin, ontmoeting en zorg voor elkaar. Tot slot werken we aan de omgeving van het Ypelaerpark. Ook hier durven we met alle betrokkenen groots te denken.” Roy vult aan: “Geen idee is te wild. We willen door ingrepen in vastgoed en openbaar gebied komen tot meer sociale samenhang. En hierin ook relaties leggen met initiatieven op economisch en cultureel vlak waardoor de wijk zich kan ontwikkelen tot een vitale en veerkrachtige omgeving waar bewoners zich nu en in de toekomst thuis voelen.”

Denken in mogelijkheden
Het zijn stuk voor stuk initiatieven die zonder de PACT-methode niet gerealiseerd zouden worden, denkt Jessie. “We denken nu in mogelijkheden. WonenBreburg en de partners in de wijk faciliteren en verbinden, maar het initiatief komt van de mensen. Zo veranderen we Tilburg-Noord met elkaar in een wijk om trots op te zijn.”

Het vervolg, van bewoners en professionals, volgt in het najaar in een wijkmanifestatie.

Specifiek aan PACT-aanpak
• Langjarig
• Integraal: samen met partners en bewoners, fysiek en sociaal verbonden
• Doendenken: geen dikke beleidsstukken, geen duidelijk geformuleerd einddoel, maar leren door het te doen
• Daar waar er kansen zich aandienen: coalities vormen en durven dingen anders te doen
• Uitgangspunt: transitieleer (niet doorgaan met bijstellen van oud beleid, maar doen wat nodig is om de doorbraak te realiseren.