Heeft u een brief ontvangen van de Belastingdienst over uw jaarinkomen?

Deze brief heeft u gekregen, omdat wij op basis van uw inkomen uw huurverhoging per 1 juli 2022 bepalen. Om uw huuraanpassing te bepalen, kijken we naar de streefhuur van uw woning en uw huishoudinkomen van 2020. Uw huishoudinkomen bestaat uit het totaal van de gezamenlijke geregistreerde inkomens van de huurder en de overige huidige bewoners van de woning. Deze informatie krijgen we van de Belastingdienst.

Hoe hoog was uw huishoudinkomen in 2020?

  • Woont u alleen en heeft u huishoudinkomen dat lager of gelijk is aan € 47.948? Dan krijgt u een huurverhoging die bepaald wordt op basis van de zogenaamde streefhuur van uw woning. Dit is de huur die volgens WonenBreburg past bij uw woning.
  • Woont u met twee of meer personen en is uw gezamenlijk inkomen lager of gelijk aan € 55.486 voor huishoudens van twee of meer personen? Dan krijgt u een huurverhoging die bepaald wordt op basis van de zogenaamde streefhuur van uw woning. Dit is de huur die volgens WonenBreburg past bij uw woning.
  • Is de huur die u nu betaalt, meer dan € 30 lager dan deze streefhuur? Dan krijgt u een huurverhoging van 2,3%.
  • Is de huur die u nu betaalt, tussen € 10 lager en € 30 lager dan de streefhuur? Dan krijgt u een huurverhoging van 1,3%.
  • Is de huur die u nu betaalt, tussen € 10 onder of boven de streefhuur? Dan blijft de huur die u nu betaalt, hetzelfde: u krijgt 0% huurverhoging.
  • Heeft u een hoger gezamenlijk inkomen dan hierboven genoemd? Dan krijgt u een huurverhoging van 3,4%.