Informatie over de huuraanpassing 2024

Woningcorporaties zetten zich in voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. Om wonen betaalbaar te houden, verhogen we sinds 2023 de huren niet meer volgens inflatie, maar kijken we naar de gemiddelde stijging van alle cao’s in het voorafgaande jaar. Voor dit jaar betekent dat voor bijna alle huurders een huurverhoging van 5,3 % en een verhoging van 5,5% voor huurders in de vrije sector. Dat is helaas fors meer dan de afgelopen jaren.

De Woonbond, Aedes en de Minister voor volkshuisvesting hebben  afgesproken dat de huurverhoging 0,5 % lager moet zijn dan de gemiddelde cao-stijging. Ook uitkeringen zijn hieraan gekoppeld. Je betaalt zo dus in de meeste gevallen minder aan huurverhoging dan je inkomen stijgt.

Waarom een huurverhoging?
Het verhogen van de huur is een belangrijke inkomstenbron voor WonenBreburg om de kwaliteit van onze woningen op orde te houden en te verduurzamen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze woningen comfortabel zijn én betaalbaar blijven waardoor onze (toekomstige) huurders prettig kunnen wonen.

Waar kan ik als huurder op rekenen in 2024?
Om de woonlasten voor jou als huurder te verbeteren, zetten de corporaties, waaronder WonenBreburg maximaal in op duurzaamheid. Isolatiemaatregelen worden bijvoorbeeld zonder huurverhoging aangebracht. Ook blijven we bouwen voor woningzoekenden. Dit jaar is de huurtoeslag met gemiddeld € 34,- per maand verhoogd voor alle huurtoeslagontvangers. De inkomensgrens voor de huurtoeslag wordt verlaagd, wat betekent dat meer huurders recht hebben op een tegemoetkoming. Dat compenseert de huurverhoging grotendeels. De wettelijke regeling waarbij huurders met een laag inkomen in 2023 een eenmalige huurverlaging kregen, loopt nog tot december 2024 door.

Wanneer krijg ik een brief over de huuraanpassing?
Je krijgt in de week van 22 april een brief waarin we je vertellen wat je nieuwe huurprijs per 1 juli gaat zijn op basis van jouw situatie.

Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen op www.wonenbreburg.nl/huuraanpassing.