Informatie over de huurverhoging en huurverlaging 2023

Per 1 juli 2023 gaat voor de meeste huurders de huur omhoog. Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur echter voor één keer omlaag. In dit nieuwsbericht leest u meer over de huurverhoging en eenmalige huurverlaging.

Het verhogen van de huur is een belangrijke inkomstenbron voor WonenBreburg om de kwaliteit van onze woningen op orde te houden en te verduurzamen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze woningen comfortabel zijn én betaalbaar blijven waardoor onze (toekomstige) huurders prettig kunnen wonen.

Wanneer krijg ik een brief over de huuraanpassing?
U krijgt in april een brief waarin staat of u dit jaar een huurverlaging of huurverhoging krijgt.

Eenmalige huurverlaging
De eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen en een huur boven € 575,03 per maand. De informatie die wij hiervoor nodig hebben, krijgen wij van de Belastingdienst. U hoeft zelf niets te doen.

Heeft u recht op huurverlaging? Dan verlagen we de huur naar € 575,03 per maand. Let op: de servicekosten die u betaalt worden hier nog bij opgeteld. In de brief die u ontvangt, staat de nieuwe totale huurprijs inclusief servicekosten.

Wanneer heb ik recht op huurverlaging?
U hebt recht op de eenmalige huurverlaging als:

  • u op 1 maart 2023 in een zelfstandige huurwoning woont.
  • uw huur op 1 juli 2023 hoger zal zijn dan € 575,03 per maand.
  • u alleen woont en uw inkomen niet meer is dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt) of;
  • u met 2 of meer personen woont en het totale inkomen van het huishouden niet meer is dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt). Daarbij wordt het inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar niet meegeteld in het huishoudensinkomen. Het inkomen van inwonende kinderen vanaf 27 jaar telt wel mee.

Krijgt u huurtoeslag en huurverlaging?
Geef dan direct de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Doet u dat niet? Dan krijgt u teveel huurtoeslag die u later terug moet betalen. Hoe eerder u de nieuwe huurprijs doorgeeft, hoe minder u straks hoeft terug te betalen. Als u voor 1 juni de nieuwe huurprijs doorgeeft, krijgt u vanaf juli het nieuwe, goede bedrag aan huurtoeslag. Ook als uw inkomen verandert, moet u dit meteen doorgeven aan de Belastingdienst.  

Voor meer informatie en veel gestelde vragen, kijk op www.wonenbreburg.nl/huuraanpassing.