Vergoedingen bekend voor mensen met blokaansluiting

Deelt u uw aansluiting voor warmte of elektriciteit met andere bewoners in hetzelfde gebouw? Dan heeft u een blokaansluiting . Over 2023 heeft u recht op een vergoeding (compensatie) voor de hoge kosten voor energie. Als WonenBreburg het contract voor warmte of elektriciteit heeft gesloten, hebben wij deze vergoeding voor u aangevraagd.

De vergoeding is tijdelijk en geldt voor 2023. De overheid noemt deze afspraak Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB).

Wat houdt de TTB in?

WonenBreburg krijgt als verhuurder een vergoeding voor huurders met een blokaansluiting (blokverwarming of blokelektriciteit). Dat is een vast bedrag per huurder. Het maakt niet uit wat het verbruik is. Er is een vast bedrag voor zelfstandige woningen en onzelfstandige woningen. Voor de eerste zes maanden van 2023 zijn de bedragen:

  • € 786,45 (zelfstandige woning met blokwarmte);
  • € 731,13 (zelfstandige woning met blokelektriciteit);
  • € 329,28 (onzelfstandige woning met blokwarmte);
  • € 307,63 (onzelfstandige woning met blokelektriciteit).

De overheid maakt de bedragen voor de laatste zes maanden van 2023 eind juni bekend.

De overheid heeft een website waarop u kunt controleren of voor uw woning de vergoeding is aangevraagd. Helaas staat hier nog niet alle informatie op. WonenBreburg heeft de vergoeding voor alle woningen met een blokaansluiting aangevraagd.

Voor november en december 2022 krijgen alle huishoudens met een aansluiting voor energie een vergoeding van 190 euro per maand. In totaal gaat het dus om 380 euro. Dat bedrag maakt deel uit van de hierboven genoemde bedragen. Om de vergoeding te krijgen, moet u in 2023 in de woning wonen. Woont u een deel van 2023 in de woning? Dan krijgt u ook een deel van de vergoeding. U ziet de vergoeding terug in de afrekening van de service- en stookkosten over 2023. Deze krijgt u in 2024.

Wat betekent dit voor u?

Begin 2023 pasten wij het bedrag aan dat u elke maand voor stookkosten betaalt. Dat bedrag is minder verhoogd dan eigenlijk zou moeten, omdat we wisten dat er een vergoeding zou komen.

Voorbeeld: We moesten het bedrag voor stookkosten van huurder X eigenlijk verhogen met € 100,-. Omdat we wisten dat er een vergoeding zou komen, hebben wij het bedrag met € 50,- verhoogd in plaats van € 100,-.

De vergoeding die wij van de overheid krijgen, hebben wij dus al gebruikt om uw maandelijkse bedrag voor stookkosten minder te verhogen. Wij wisten ongeveer hoe hoog de vergoeding zou zijn. Hierdoor konden wij schatten hoe hoog het bedrag moest zijn dat u per maand betaalt. Het kan zijn dat u over 2023 nog moet bijbetalen, maar voor de meeste huurders geldt dat zij niet (veel) hoeven bij te betalen, maar ook niet (veel) terugkrijgen. Dat weet u als u de rekening van de stookkosten over 2023 krijgt. Omdat de vergoeding al verwerkt is in het bedrag dat u maandelijks betaalt, zie u deze niet apart terug op de afrekening.

Eerder schreven we dit bericht over de vergoeding.

Te veel of te weinig betaald?

Blijkt uit de afrekening van uw stook- en servicekosten na aftrek van de vergoeding dat u te veel of te weinig heeft betaald? Dan verrekenen wij dat met u zoals u gewend bent. Woonde u in 2023 niet het hele jaar in de woning waarvoor de vergoeding geldt? Dat heeft u recht op de vergoeding voor het deel van het jaar dat u in de woning woonde.

Let op: U krijgt dus geen bedrag op uw rekening

Omdat wij de vergoeding al gebruikt hebben om uw maandelijkse bedrag minder te verhogen dan nodig was, krijgt u geen bedrag op uw rekening.