Bernard de Wildestraat (Breda)

WonenBreburg en projectontwikkelaar AM hebben samen een plan gemaakt om op deze plek een woonpark te maken, waar veel gebeurt. Waar wonen, groen en water samenkomen. Een park waar je makkelijk doorheen loopt en tijd doorbrengt, dat bijdraagt aan de kwaliteit van de bestaande buurt.

Afgelopen 23 mei heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden over de nieuwbouwplannen aan de Bernard de Wildestraat. Deze bijeenkomst is georganiseerd voor alle omwonenden. Het projectteam heeft het ontwerp gepresenteerd en er was ruimte om vragen te stellen en ideeën te opperen. U kunt hier het verslag lezen.

Vervolg proces
De bestemmingsplanprocedure wordt opgestart en op basis van de nu vastgestelde uitgangspunten wordt het plan verder uitgewerkt. Naar verwachting zal het nieuwe conceptontwerp in september ter inzage worden gelegd door de gemeente Breda.  

Betrokkenheid van de buurt
Er zijn enkele onderwerpen waarover wij graag meer ideeën ontvangen vanuit de buurt om zo samen met de ontwerpers tot een plan te komen. De eerste bewoners hebben zich hiervoor al aangemeld. Wij zoeken bewoners om mee te denken over de volgende onderwerpen:

  1. De inrichting van het park.
  2. De invulling van enkele ruimtes in de nieuwbouw naar wens en behoefte van de buurt.
  3. Wat we kunnen doen met het terrein totdat er gebouwd gaat worden.

 Heeft u interesse om mee te denken of heeft u vragen? Laat het ons weten. We kunnen altijd in gesprek.

Mail: bdewildestraatnieuwbouw@wonenbreburg.nl
Telefonisch: 088 - 496 0000. U kunt vragen naar Annet den Hollander.

Meer weten? Bekijk de documenten onder het kopje 'Meer informatie' aan de rechterkant van deze pagina.