Bernard de Wildestraat (Breda)

WonenBreburg en AM hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om op deze locatie een levendig woonpark te realiseren. Een gezonde en duurzame leefomgeving met een sterke verweving tussen wonen, groen en water. Een toegankelijk park dat bijdraagt aan de kwaliteit van de bestaande buurt en uitnodigt en uitdaagt. Om elkaar te ontmoeten, te spelen, te ontdekken en te leren. Om samen te leven. Nu en in de toekomst.

De afgelopen maanden is intensief samengewerkt met de gemeente Breda en diverse partijen om te komen tot een mooi en breed gedragen planvisie. Deze visie willen we samen met de gemeente en met respect voor de buurt verder uitwerken tot een concreet bouwplan en daarmee op korte termijn bijdragen aan de woningbouwopgave in de stad Breda.

Met de herontwikkeling van de locatie wordt aansluiting gezocht bij het Masterplan, appartementencomplexen in een parkachtige omgeving van 4 tot 10 lagen hoog. De ontwikkeling betreft 200 appartementen en 50 woonzorg-eenheden. Het plan voorziet in voldoende parkeerplaatsen voor bewoners (in twee gebouwde, half-verdiepte parkeervoorzieningen) en voor bezoekers, in de vernieuwde openbare ruimte. Het nieuwe woonzorg-programma kan (deels) de overcapaciteit in de bestaande naastgelegen parkeergarage van Woonzorgcentrum Raffy benutten. Met de realisatie van een nieuwe woonomgeving aan de Bernard de Wildestraat spelen WonenBreburg en AM met name in op de thema’s ‘Inclusieve stad’, ‘Gelukkig leven’ en ‘Gedurfde duurzaamheid’.

De locatie Bernard de Wildestraat ligt aan de noordkant van Breda in de wijk Geeren-Noord en wordt omsloten door de Bernard de Wildestraat, de Willem de Bruynstraat, de Cornelis Joosstraat en de Tilman Suysstraat. Zo’n tien jaar geleden zijn vier jaren 60-flats gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. Als gevolg van gewijzigde prioritering in plannen heeft tussentijd de locatie een tijdelijke groene invulling gekregen.

WonenBreburg en AM hebben Buurtbinders ingeschakeld om het participatietraject vorm te geven en concreet op te pakken. Op 16 september 2021 zijn huis-aan-huis bezoeken gedaan en is op locatie informatie met belangstellenden gedeeld.

Planning:

  • vanaf nu tot en met oktober 2021 het Haalbaarheidsonderzoek afronden;
  • in het 4e kwartaal 2021, indienen en beoordelen Ontwikkelingsvisie. zullen zij een overeenkomst sluiten die betrekking heeft op de ontwikkeling én realisatie van het plangebied. Onderdelen van de Participatietraject van Buurtbinders verder uitvoeren;
  • tot met het eerste kwartaal 2022 het definitief Stedenstedenbouwkundig plan en het voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan uitwerken;
  • medio 2023: start realisatiefase. Dit betreft de feitelijke bouw van de gebouwen zelf;
  • eind 2024: oplevering en ingebruikname van nieuwe gebouwen;
  • begin 2025: oplevering en ingebruikname van nieuwe openbare ruimte.