Bernard de Wildestraat (Breda)

WonenBreburg en projectontwikkelaar AM hebben samen een plan gemaakt om op deze plek een woonpark te maken, waar veel gebeurt. Waar wonen, groen en water samenkomen. Een park waar je makkelijk doorheen loopt en tijd doorbrengt, dat bijdraagt aan de kwaliteit van de bestaande buurt. Waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, en buurtkinderen samen kunnen spelen, ontdekken en leren. Waar iedereen samen kan leven, nu en in de toekomst.

De afgelopen maanden is hard gewerkt met de gemeente Breda en andere partijen om te komen tot planvisie waar iedereen het mee eens is. Deze visie willen we samen met de gemeente en met respect voor de buurt verder uitwerken tot een helder en duidelijk bouwplan en daarmee op korte termijn bijdragen aan de woningbouwopgave in de stad Breda.

Met het opnieuw ontwikkelen van deze plek willen we aansluiten bij het Masterplan: appartementencomplexen in een parkachtige omgeving van 4 tot 10 lagen hoog. Het gaat dan om +/- 200 appartementen en +/- 50 woonzorg-woningen. Er zijn straks voldoende parkeerplaatsen. Bewoners kunnen straks parkeren in twee gebouwde, half-verdiepte parkeerplaatsen. Voor bezoekers liggen de parkeerplaatsen in de nieuwe openbare ruimte. Het nieuwe woonzorg-programma kan (deels) de lege parkeerplaatsen in de bestaande naastgelegen parkeergarage van Woonzorgcentrum Raffy gebruiken. Wij onderzoeken ook hoe de omliggende straten meer kwaliteit kunnen krijgen en hoe de veiligheid en leefbaarheid beter kan worden.

De locatie Bernard de Wildestraat ligt aan de noordkant van Breda in de wijk Geeren-Noord. De Bernard de Wildestraat, de Willem de Bruynstraat, de Cornelis Joosstraat en de Tilman Suysstraat liggen eromheen. Zo’n tien jaar geleden zijn hier vier flats gesloopt, om plaats te maken voor nieuwe woningen. Vanaf toen heeft de locatie een tijdelijke groene invulling gekregen.

WonenBreburg en AM hebben Buurtbinders ingeschakeld om te kijken hoe bewoners mee kunnen doen met de invulling van de plannen voor het park. Op 16 september 2021 zijn huis-aan-huis bezoeken gedaan en is op locatie informatie met belangstellenden gedeeld.

Planning:

  • vanaf nu tot en met oktober 2021 het Haalbaarheidsonderzoek afronden;
  • in het 4e kwartaal 2021: indienen en beoordelen van de Ontwikkelingsvisie;
  • ook in het 4e kwartaal 2021: onderdelen van het participatietraject van de Buurtbinders verder uitvoeren;
  • tot met het eerste kwartaal 2022: het definitief Stedenstedenbouwkundig plan en het voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan uitwerken;
  • medio 2023: start realisatiefase. Dit betreft de feitelijke bouw van de gebouwen zelf;
  • eind 2024: oplevering en ingebruikname van nieuwe gebouwen;
  • begin 2025: oplevering en ingebruikname van nieuwe openbare ruimte.