Heuvel: omgeving Jan Ligthartstraat

WonenBreburg sloopte 150 appartementen in de Fröbel-, Montessori- en Jan Ligthartstraat in 2015/2016. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld door Gemeente Breda, verkoopt WonenBreburg het stuk grond aan een marktpartij/ontwikkelaar.

Dit is onderdeel van de wijkontwikkeling Heuvel; net zoals de nieuwbouw op het Dr. Struyckenplein en de sloop van de appartementen F1 (omgeving Rijpstraat/Planciusplein).

Wat is de planning?

  • vaststellen bestemmingsplan: begin 2019
  • verkoop van de grond: voorjaar 2019

Wat staat in het bestemmingsplan?
Dat de ontwikkelaar 78 eengezinswoningen met tuin mag bouwen. Waarschijnlijk verkoopt de ontwikkelaar de woningen aan particulieren. Er komen 125 parkeerplaatsen in de wijk.

Hoe zien de woningen er verder uit, hoeveel slaapkamers zijn er, wat worden de koopprijzen etc?
Dat is nog niet bekend en zal de ontwikkelaar zelf via een makelaar bekend maken.

Waarom bouwt WonenBreburg geen sociale huurwoningen op dit stuk grond?
In de wijkontwikkelingsvisie van Heuvel is vastgesteld dat er meer koopwoningen in de wijk komen. Op het Dr. Struyckenplein zijn de afgelopen jaren 116 sociale huurappartementen gebouwd. Corporaties mogen zelf geen koopwoningen bouwen en daarom verkoopt WonenBreburg de grond aan een ontwikkelaar zodat deze de koopwoningen kan bouwen.