Heuvel: omgeving Planciusplein

WonenBreburg sloopt 322 portiekwoningen in de Spitsbergenstraat, Nova Zemblastraat, Nansenweg, Roggeveenstraat, Hudsonstraat en Planciusplein. Het concept stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouw is gereed.

De sloop

 • Op 20 februari 2018 gaf de Gemeente Breda akkoord op het definitieve sloopbesluit voor de woningen. 
 • De sloop is in juli 2018 gestart en eindigt in het najaar van 2019.

Nieuwbouwplan

 • De sloop maakt onderdeel uit van de totale wijkontwikkeling van de Heuvel. Einddoel is een gevarieerde buurt met nieuwe betaalbare sociale huurwoningen en koopwoningen. Ook het openbaar gebied wordt verbeterd.
 • Het plan voor de nieuwbouw is nog in ontwikkeling door Gemeente Breda en WonenBreburg. Bekijk het concept stedenbouwkundig plan via het tabblad 'documenten' (gepresenteerd in de wijk op 9 juli 2019) met daarin ontwerpen voor: 
  • 145 eengezinswoningen (koop)
  • 110 appartementen (sociale huur)
  • 15 eengezinswoningen (middeldure huur)

Wat is de planning?

 • Begin 2020: vaststellen bestemmingsplan
 • 2e kwartaal 2020: verkoop van de grond door WonenBreburg aan ontwikkelaar.
 • 2021: start bouw