Heuvel: omgeving Planciusplein

WonenBreburg sloopt bijna 300 portiekwoningen in de Spitsbergenstraat, Nova Zemblastraat, Nansenweg, Roggeveenstraat, Hudsonstraat en Planciusplein.

  • Op 20 februari 2018 gaf de Gemeente Breda akkoord op het definitieve sloopbesluit voor de bijna 300 woningen. 
  • De sloop is in 3 fases:
    • Voor de bewoners van de Spitsbergenstraat, Nova Zemblastraat en Nansenweg (fase 1) gold 1 juli 2018 als laatste dag van het huurcontract. Op maandag 8 oktober 2018 is de sloop van de gebouwen aan de Spitsbergenstraat, Nova Zemblastraat en Nansenweg begonnen.
    • Voor de bewoners van de Roggeveenstraat en Hudsonstraat, oneven huisnummers, (fase 2) geldt 31 januari 2019 als laatste dag van het huurcontract. De sloop staat begin 2019 gepland.
    • Voor de bewoners van de Hudsonstraat, even huisnummers, en Planciusplein (fase 3) geldt 31 augustus 2019 als laatste dag van het huurcontract. De sloop staat in het najaar van 2019 gepland.
  • De sloop maakt onderdeel uit van de totale wijkontwikkeling van de Heuvel. Einddoel is een gevarieerde buurt met nieuwe betaalbare sociale huurwoningen en koopwoningen. Ook het openbaar gebied wordt verbeterd.
  • De plannen voor de nieuwbouw zijn nog in ontwikkeling tussen Gemeente Breda en WonenBreburg. Het is de bedoeling dat WonenBreburg in een deel van het gebied sociale huurwoningen terugkrijgt.