Vervanging riolering in achtertuinen Ginneken (Breda)

Gemeente Breda vervangt de riolering en huisaansluitingen bij kopers en huurders in de Bavelselaan, Van Brechtstraat, St. Laurenslaan, Viandenlaan, Schoolakkerplein, Vogelenzanglaan en Keermanslaan.

Het verwijderen of volstorten van de beerputten in de grond is ook onderdeel van dit project.

Het Coronavirus heeft voor vertraging op de uitvoering en planning gezorgd, maar de aannemer heeft eind juni zijn werkterrein ingericht op het Schoolakkerplein. Het hele project is naar verwachting in het voorjaar van 2021 klaar.